Det går frem av regnskapet i årsredegjørelsen. 1,3 millioner er salær til bostyrer. Reiseutgifter og utgifter i forbindelse med rettssaker beløper seg til 239.000 kroner.

Sikret seg villa

I samme periode — fra konkursen ble åpnet i mars 2011, og frem til mars i år - har boet fått inn inntekter på 2,3 millioner kroner. Bobehandlingen har vart i drøye to år. Det er ingenting som tyder på at det snart kan settes strek:

«Det er så langt liten grunn til å tro at bobehandlingen kan avsluttes i 2013», heter det i den siste årsredegjørelsen til Bergen tingrett.

Bostyrer Erling Opdal tror det vil bli penger (dividende) til kreditorene, men størrelsen på denne er foreløpig ikke kartlagt. Ingen av de anmeldte kravene er så langt prøvd.

Etter flere rettsrunder har boet sikret seg villaen i Hopsåsen 28 B, som Gunnar Nordhus arvet fra sin mor. Konkursboet regner med å få inn flere millioner kroner når denne eiendommen snart legges ut for salg. Eiendommen er taksert til 9,8 millioner.

Påstand om skjulte verdier

- Tvistene om villaen i Hopsåsen, og med Vest Eiendom, har bidratt til at bobehandlingen er blitt arbeidskrevende og dermed kostbar. Vi har ønsket å finne utenomrettslige løsninger, men det har vi ikke klart å få til, sier Erling Opdal.

I årsredegjørelsen listes det opp flere gjenstående oppgaver: Salg av Hopsåsen 28 B, videre domstolsbehandling i forbindelse med søksmål mot Vest Eiendom AS, oppfølging av mulig straffbare forhold og oppfølging av påstander om skjulte verdier. Det siste viser til påstander om at Gunnar Nordhus skal ha penger i utlandet. Dette er aldri blitt dokumentert.