Selskapet jobber fortsatt med å finne ut hvordan boresesongen i år skal finansieres.

Skuffende var ordet som gikk igjen da Rocksource-sjef Trygve Pedersen la frem resultatet av boresesongen i fjor høst. Fire av fem brønner var tomme.

Pedersen har senere trukket seg, og selskapet leter etter hans erstatter.

Etter den mislykkede letesesongen i fjor forsøkte Rocksource å få långivere av et lån på 182,5 millioner kroner til å utsette nedbetalingen, men fikk ikke mange nok med seg. Låne skal betales i 4. mai i år.

Rocksource har satset tungt på å bruke den såkalte EM-teknologien for å finne olje, og mangelen på funn er et tilbakeslag både økonomisk og teknologisk. EM står for elektromagnetisk, og metoden nytter seg av at det er forskjeller på hvordan elektrisk strøm strømmer gjennom vannholdig og oljeholdige lag i berggrunnen.