All utkjøring fra terminalen på Nygårdstangen ble blokkert av de streikende i morges.

Fra klokken seks til ni, ble biler som fraktet gods for Bring, Schenker og Tollpost stoppet. Blokaden var effektiv og all transport stoppet opp. De streikende er organisert i Norsk Transportarbeiderforbund.

— Steik forbannet

- Hvorfor ble dette gjort. Er ikke denne trafikken lovlig?

— Det var streikevaktene som sto for blokaden i morges. De var steik forbannet. Grunnen er at vi mistenker at det stappes stykkgods, som er streikerammet, inn i containere. De skal også være laget falske fraktbrev på dette godset. Containerne blir så plombert for å hindre at de streikende skal finne dette, sier forretningsfører Kjell Dyngeland i Vestnorsk Transportarbeiderforening til bt.no.

Dyngeland sier at det var derfor partilasten ble stoppet i morges. Partilast er last som ikke blir omlastet, går fra dør til dør, og dermed ikke er rammet av streiken på terminalene. - Det ble laget en sluse i blokaden for biler som ikke skulle kontrolleres, sier Dyngeland.

Italienske tilstander

  • Vi oppfatter at dette rer en ulovlig blokade av gods som ikke er omfattet av streiken. Vi registrer også at Posten Norge sitt gods ikke ble utsatt for blokade. Vår avdelingssjef Ove Tepstad i Bergen, tilkalte politiet, men de kom ikke. Vi ser svært alvorlig på denne saken. Vi fikk rapporter om vill tuting og kaos i gatene. Tilstander som minner om Sør-Europa og Italia, sier kommunikasjonsdirektør Ole Hagen i Tollpost Globe til bt.no.

— Som flygeblad under krigen

  • I tillegg er vi lyn forbannet på måten arbeidsgiverne operer på. Direktørene har sendt brev hjem til hver enkelt ansatt som er i streik. Dette er i strid med Hovedavtalen. I brevet kommer de med feil informasjon om forhandlingene og dulgte trusler om innskrenkninger og oppsigelser. Det er omtrent som tyskerne som slapp ned flygeblad under krigen, sier Dyngeland.

- Er dette i tråd med avtaleverket?

— Jeg kan bekrefte at vi har sendt ut brev til alle ansatte i Tollpost Globe. Vi har ført behov for å gi informasjon om konflikten. Og prøvd å gi et nyansert bilde av konflikten. I tråd med Hovedavtalen har vi drøftet brevet med våre tillitsvalgte i Tollpost Globe, sier Hagen.

Her er det omdiskuterte brevet Er kontakt mellom partene

Etter det bt.no erfarer, skal det nå være kontakt mellom partene i konflikten, for å prøve å få til en løsning på den tre uker lange transportstreiken.

Er det på tide at partene kommer til enighet? Diskutér saken nedenfor.

2211-tipser