— Skrekkelig forferdelig dårlige tall. Slik karakteriserer Auto 23-sjef Morten E. Fredriksen resultatet for 2008.

Underskuddet før skatt ble på nære 64 millioner kroner, mens 2007-overskuddet ble på 55 millioner kroner.

  • Ille, ille, virkelig ille. Trøsten får være at 2007 og 2008 sånn noenlunde utjevner hverandre, sier Fredriksen, som tidligere har tjent godt på andeler i bulkskip.

— Shipping har gått godt i mange år, men nå merker vi finanskrisen på kroppen. Leietakere av skip har ikke klart å gjøre opp for seg. Leieavtaler er brutt og markedet er mildest talt elendig. Men vi tåler dårlige tider fordi skipene er uten gjeld, sier han.

Ikke realiserte valutatap

Resultatet blir også svekket av urealiserte valutatap.

— Våre skip har sine inntekter i dollar. Når dollarkursen stiger, får vi en valutamessig endring som gir et lavere kroneresultat. Synker dollarkursen, vil vi kunne føre tapene tilbake og få gode konsernregnskaper. Det blir litt sånn Fløibanen opp og ned, sier Fredriksen.

Andre deler av minusresultatet skyldes et finansielt lån som selskapet har gitt. Det er pr. årsskiftet foretatt en regnskapsmessig avsetning for tap på 44,5 millioner kroner. Dette på grunn av høy risiko i finansmarkedet.

Trøsten for Fredriksen er at konsernet er bunnsolid og har egenkapitalandel på over 50 prosent, etter flere år med svært gode resultater. Brutto gjeld er 180 millioner kroner, mens konsernet har 92 millioner kroner i bankinnskudd. I tillegg kommer 30.000 kvadratmeter fullt utleid eiendomsmasse, bokført til nær 140 millioner kroner, og andeler i seks bulkskip.

Solid konsern

  • Vi har så vi klarer oss. Vi er fremdeles et solid konsern, sier Fredriksen.

Virksomheten i landets eldste nålevende bilforhandler er delt i tre områder; bil og bilrelaterte produkter, utleie og drift av eiendom, samt investering i bulkskip innen Seven Seas Carriers AS i Bergen.

I fjor solgte bildelen av konsernet 65 Hyundai og 160 Mazda på nybilfronten. Totalt, inkludert brukte biler, ble det solgt 410 fra forretningen i Krokatjønnveien.

— Vi er ikke fornøyd med dette. Vi må øke salget. Vi ser oss fremdeles om etter et volummerket som kan øke lønnsomheten. I mellomtiden har vi gjort avtale med Porsche om å bli forhandler for dem, og skal nå klargjøre plass i bygningsmassen til et Porsche-senter i Bergen. Det finnes rundt 500 Porscher i Bergen, så vi har allerede et ettermarkedet, selv om det ikke er stort. Vi håper imidlertid på ringvirkninger, sier Fredriksen.

Krever tvangsutløsning

Auto 23-konsernet eies i dag med 66,7 prosent av Morten E. Fredriksen og 16,7 prosent hver av søsknene Thorrolf Fredriksen jr. og Eva Ditlev-Simonsen.

De to søsknene har krevd tvangsutløsning og saken har vært til behandling i Bergen tingrett. Dom er ventet til høsten.