I alle fall enn så lenge. Fornyings-, administrasjons— og Kirkedepartementet (FAD) har nemlig sagt ja til at ICA Norge og NorgesGruppen kan fortsette innføringen av en felles innkjøpsavtale i påvente av Konkurransetilsynets endelige beslutning.

— Vi er svært glad og ikke minst takknemlig for at FAD nå har gitt oss muligheten til å starte et innkjøpssamarbeid med NorgesGruppen. Dette handler om ICA Norges og våre ansattes fremtid, og denne avtalen vil være et viktig bidrag i kampen for å snu selskapet, sier administrerende direktør i ICA Norge, Thorbjørn Theie i en pressemelding, sendt ut i dag tidlig.

Kun innkjøp

FAD opprettholder tilsynets vedtak om midlertidig stans av et distribusjonssamarbeid, men godtar at Ica og NorgesGruppen fortsetter sitt planlagte samarbeid om innkjøp.

— Et innkjøpssamarbeid vil gi oss sårt tiltrengt konkurransekraft som selvsagt vil komme forbrukerne til gode. At vi nå får igangsette innkjøpssamarbeidet ser vi som et sterkt signal fra FAD når det gjelder endelig beslutning, fremholder Theie.

Stor aktør

Før avtalen, som medfører at Ica overlater store deler av sitt innkjøps— og distribusjonssystem til NorgesGruppen, var den svenske kjeden i kontakt med både Rema og Coop. Det var likevel NorgesGruppen som tilbød den beste kombinasjonen av distribusjonsnett og pris.

Norgesgruppens markedsandel var en av hovedårsakene til at Konkurransetilsynet mente avtalen med Ica vil være i strid med konkurranseloven.

— Konkurransetilsynets forbud er sjokkerende. Vi har vist at samarbeidet med NorgesGruppen ikke vil være konkurransehemmende med tanke på forbrukerne. Forbruker- og administrasjonsdepartementet har fått en vurdering som sier det samme. Uvirkelig at Konkurransetilsynet ikke vektlegger dette, uttalte kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Ica til BT i april.

— Knuste noen egg

Konkurransetilsynets midlertidige stopp av avtalen ble begrunnet med at Icas nedleggelse av sin egen grossistvirksomhet er vanskelig å reversere, dersom avtalen senere blir kjent ulovlig.

— Det knustes noen egg gjennom igangsettingen av samarbeidet. Og vi stopper Ica sitt videre arbeid fordi vi mener nedleggelsen av grossistvirksomheten, vil gi varige skadevirkninger, sa konkurransedirektør Christine B. Meyer tidligere i år.

Rundt samme tid fikk 75 Ica-ansatte i Bergen melding om at de har jobb bare ut mai. Konkurransetilsynets beslutning kan tyde på at disse får beholde jobbene sine i påvente av det endelige vedtaket.

Det er ventet at Konkurransetilsynet vil komme med sitt endelige vedtak etter 30. september.

Administrerende direktør i ICA Norge, Thorbjørn Theie.
Signe Dons/Aftenposten