Dette gjør banken til den fjerde største eieren i Frende, og det koster dem 152 millioner kroner. Frende ble etablert med et skade— og et livselskap i 2007, og eies nå av 15 små og store sparebanker.

Uaktuelt tidligere

- Hvor my kunne Sparebanken Sogn og Fjordane ha spart om dere ble med i Frende fra starten av?

— Det har vi ikke sett på, men på det tidspunktet Frende ble etablert hadde vi et samarbeid med Gjensidige som gjorde det uaktuelt da. Dessuten var Sparebanken Vest den største eieren av forsikringsselskapet, og de er vår største konkurrent, sier administrerende direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane, Arvid Andenæs.

Samarbeide om produkter

- Hva er det som nå gjør det greit å samarbeide med den største konkurrenten?

— Som uavhengige banker ser vi behov for større samarbeid på produktsiden. Det som legges i produktene blir mer og mer likt. Det blir leveransen ut til kundene vi konkurrerer på, og vi har en annen nærhet til kundene enn det foreksempel Gjensidige har. Andenæs mener Gjensidige er det finanshuset i Norge som har vært gjennom den sterkeste sentralisering de siste årene, der de kun satser på digital distribusjon.

Vårt eget

— For oss er det derfor naturlig å skille lag med Gjensidige og bygge opp vår egen portefølje. Da ønsker vi å gjøre det i et selskap som satser på distribusjon gjennom bank, og dermed utnytte det fortrinnet som vi har gjennom vårt nett av kontor og medarbeidere. Dessutan kan vi nå også tilby forsikring til våre mange næringslivskunder, sier Andenæs.

Selve kjøpet ble foretatt i januar i år, men hvor stor aksjepost Sparebanken Sogn og Fjordane kjøpte, og hva det betalte ble først offentliggjort nå.

De fire største

Alle de 14 andre sparebankene som eier Frende solgte seg noe ned til Sparebanken Sogn og Fjordane. De største eierne av Frende Holding er nå; Sparebanken Vest (39,7 prosent), Sparebanken Øst, (13,2 prosent) og Fana sparebank (11 prosent).

I forrige uke ble det kjent at styret i de to Frende-selskapene vil erstatte dagens to ledere med en felles toppsjef. Inntil den nye sjefen er på plass vil skadesjefen, Bjørn Thømt (59) være konstituert toppsjef for de to selskapene.