I slutten av forrige uke ble Konkurransetilsynet informert om at COOP vil forsøke å kjøpe ICA Norge.

Gjennomfører de oppkjøpet, vil COOP få en markedsandel i dagligvaremarkedet like under Norgesgruppen, som i dag er den klart største aktøren.

— Det vi må vurdere er om dette oppkjøpet fører til, eller forsterker, en vesentlig konkurransebegrensning. Dette gjelder både nasjonalt og i lokale markeder, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.

- For tidlig å konkludere

Han vil ikke spekulere i hva tilsynet kommer til å mene om saken.

— Det er alt for tidlig for oss å si noe om hva vår konklusjon kommer til å bli på dette tidspunktet. Ved behandling av foretakssammenslutninger har vi en frist på 70 virkedager for å komme med et begrunnet forslag til inngrepsvedtak, sier han.

Kommer partene med forslag til avhjelpende tiltak som kan motvirke eventuelle konkurranseproblemer, kan fristen forlenges. Dette kan være for eksempel å selge ut butikker.

Tilsynet ble informert av partene i slutten av forrige uke, og siden da har det blitt jobbet i høygir med saken.

Avslutter Norgesgruppe-saken

I utgangspunktet var Konkurransetilsynet i avslutningsfasen av å skrive et endelig vedtak i saken om innkjøpssamarbeidet mellom Norgesgruppen og ICA Norge. I denne saken hadde de allerede varslet partene om at de kom til å påby opphør av samarbeidsavtalen.

— Vi har blitt informert om at den avtalen nå vil bli terminert, og da er vår vurdering at det er riktig foreløpig å stanse arbeidet med den saken, sier Gabrielsen.

Går fusjonen gjennom, vil det bety at alle COOP butikker, i tillegg til RIMI, Matkroken og alle ICA-butikker, vil få samme eiere.