• MÅTTE SNU: Frode Bjerke trodde ikke sine egne ører da han ikke fikk levert innholdet i den glemte bossdunken på gjenvinningsstasjonen. Det han ikke visste var at han heller kunne ringt BIR og fått tømt dunken gratis. FOTO: ODD E. NERBØ

Ble nektet å levere restavfall

Frode Bjerke tok med det fulle bosspannet til sorteringsstasjonen, men ble nektet i porten. En telefon til BIR hadde vært bedre. Da ville de hentet bosset gratis.