— Første gang jeg leste varslingsbrevet ble jeg forskrekket. Vi kunne ikke leve med de påstandene som kom frem i dette brevet, sa Strand under høringen som holdes om teleskandalen i rådhuset i dag.

Påstandene som Strand reagerte på ble fremsatt av Ole Bjørn Tuftedal i en varslingsmelding. Tuftedal er teknologisjef i IKT forretningsutvikling i Bergen kommune. Han satt i styringsgruppen for TTT-anskaffelsen.

BTs kommentator Frode Bjerkestrand følger høringen på Twitter:

Justeringer

I meldingen kom det frem at de som ledet forhandlingene i kommunen hadde justert vurderingskriteriene av tilbudene fra Atea og ErgoGroup for å gi Atea ledelsen.

— Tuftedal sa at han hadde fått opplyst at justeringene ble gjort fordi det var et ønske fra oppdragsgiver

Om påstandene var riktige eller ikke visste ikke Strand på det tidspunktet .

— Men slike konkurranser havner regelmessig i retten, og vi kunne ikke ha slike påstander hengene uten å kontrollere dem. Dersom det som kom frem var riktig, ville det være et alvorlig brudd på anskaffelsesloven, sa Strand.

Først ut

Denne varslingsmeldingen fra Tuftedal var den direkte årsaken til at det ble satt i gang gransking, først internt og senere ekstern.

Strand var den første som ble spurt ut om teleskandalen under høringen i dag.

Flere ansatte i kommunen og representanter fra leverandørene blir utspurt utover dagen.

Også byrådsleder Monica Mæland, byråd Christine Meyer og tidligere byråd Henning Warloe skal møte i høringen i dag.