— Vi har mange drømmer og mål for Nordhordland, og håper regionen skal bli en tydelig aktør på reiseliv, kultur og opplevelser i løpet av de neste ti årene, sier daglig leder Elin F. Styve i Regionrådet i Nordhordland.

Ikke bare industri

Nå har regionen fått en gyllen sjanse. Nordhordland Næringshage er nettopp tattopp i det statlige næringshageprogrammet til Selskapet for industrivekst SF (SIVA).

Det betyr minst ti millioner kroner til regionen fordelt på de neste ti årene. Støtten skal gå til bedriftene som satser på reiseliv, kultur og opplevelser.

— Det blir en styrke for regionen å få inn andre profiler enn industri. Vi har naturgitte fordeler med nærhet til både havet og fjellene, og mangler bare produktutviklingen, fortsetter hun.

Også for andre vestlendinger

Næringshagen blir en fellessatsing for regionen nord for Bergen og kommunene Solund og Gulen i Sogn og Fjordane.

Det blir en av få slike utviklingsmiljø i landet, og den eneste i Hordaland.

— Det finnes kun to slike næringshager med samme profil i Norge, og da håper vi at miljøer fra andre plasser på Vestlandet også har lyst til å bidra og danne kollegialt fellesskap, fortsetter Styve.

Pådriver for innovasjon

Næringshagen skal etableres i Austrheim kommune og skal blant annet hjelpe bedriftene med forretnings- og produktutvikling, og være en pådriver for innovasjon og nyskapning.

Hittil står 10 bedrifter innenfor kunst, matproduksjon, opplevingsnæring klare. I tillegg har næringshagen fått i stand en samarbeidsavtale med 14 bedrifter som vil være med å bruke tjenestene.

Regionrådet i Nordhordland, SIVA og private aktører fra Gulen, Austrheim, Fedje og Solund går inn som eiere, og virksomheten vil komme på plass i løpet av første halvår 2012.

Har du tro på utvikling av reiseliv, kultur og opplevelser i Nordhordland? Skriv dine tanker i feltet under.