Business Region Bergen (BRB) presenterte tirsdag formiddag en omdømmeundersøkelse som viser at Bergen kommer godt ut i forhold til de andre norske storbyene. Bergensregionen scorer blant annet høyt på storbyens kvaliteter, samtidig som den anses som å være et godt oppvekststed og har vakker natur.

— Undersøkelsen viser at vi har fjernet oss fra «nummer-to-by-syndromet» til å bli best på synlighet, sier administrerende direktør Asbjørn Algrøy i BRB.

De spurte som kommer fra andre steder i landet har også et godt helhetsinntrykk av Bergen. 80 prosent har et positivt eller svært positivt inntrykk av regionen, mens kun to prosent får negative assosiasjoner. Ikke overraskende er bergenserne selv enda mer positive til egen by. Nesten halvparten av bergenserne mener Bergensregionen gir «svært positive» assosiasjoner, mens 21 prosent av befolkningen ellers deler det inntrykket.

Men så var det regnet...

Siden forrige undersøkelse i 2009, er det en klar økning i oppfatningen av Bergen som en by hvor det er lett å få jobb. 87 prosent av de spurte i Norge mener også at Bergen har mange interessante jobber for folk med høy utdanning, mot 78 prosent to år tidligere. Andelen som mener det er lett for begge å finne seg jobb når et par flytter til Bergen, har økt fra 53 til 73 prosent.

Utviklingen er også klar når det gjelder Bergen som en romslig by. 60 prosent av de spurte i Norge mener at «regionen er positivt preget av ulike kulturer». Ved forrige undersøkelse mente kun 36 prosent det samme.

Været er det imidlertid lite å gjøre med. 57 prosent av de spurte i resten av landet er uenige i at «klimaet i Bergen er godt». Blant bergenserne er 46 prosent uenige i samme påstand.

Men selv om innbyggerne i Bergen må tåle at byen vaskes ofte fra oven, bidrar naturen til et godt omdømme. 91 prosent av de spurte i undersøkelsen mener «vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen». Det er langt høyere enn for Stavanger, Trondheim og Oslo.

Ikke fornøyd med samferdsel

På ett område er lokalbefolkningen langt mer negative enn resten av landet. Det gjelder - kanskje ikke så overraskende - når det kommer til samferdsel.

Mens 60 prosent av de spurte i resten av landet mener at Bergen har et godt kollektivtilbud, mener 39 prosent av bergenserne det samme. 38 prosent av bergenserne sier imidlertid at de er uenige i at kollektivtilbudet er godt. 51 prosent av bergenserne er uenige i at veistandarden er god, og 58 prosent er uenige i at det er lagt godt til rette for gående og syklende.

GODE NYHETER: Styreleder Herman Friele og administrerende direktør Asbjørn Algrøy i Business Region Bergen (BRB) la tirsdag formiddag frem en ny omdømmeundersøkelse som Bergen kommer godt ut av.
Ørjan Deisz