Blairs prestisjesatsing på nett, som inkluderer subsidierte PCer til fattige, nettilkoblede biblioteker og en plan for å få hele befolkningen på nett innen fem år, sliter tungt etter kollapsen for mange av stjernene i den nye økonomien. Regjeringen hevder likevel hardnakket at landets nett-situasjon langt fra er så usunn som det kan virke.

— Vi ser ikke markedskorreksjonen på nettbedrifter som et tegn på at den nye økonomien går dårlig. Faktisk går det svært bra, hevder Blairs nett-evangelist Andrew Pinder ovenfor Reuters.

— Vi er i ferd med å gjennomgå en ny industriell revolusjon. Akkurat som vi ledet verden i den forrige, skal vi lede verden i denne, hevder han.

Men Blair ser ikke ut til å få med seg folket i sine store planer om lederskap på nettet. Færre enn halvparten av britene har testet nettet, viser regjeringens egne tall. Av de 55 prosentene som sier de aldri har testet nettet, opplyser halvparten at de rett og slett ikke ser poenget. Ferske tall fra Jupiter MMXI bekrefter trenden. Kun 28 prosent av britene har nettoppkobling hjemme, langt under både de nordiske landene og USA.

En annen fersk studie viser også at gapet mellom de som er på nettet og de som ikke er det kan øke. En tredel av landets bedrifter tilbyr ikke nettoppkobling på jobben for ansatte nederst på rangstigen. 30 prosent av de 200 bedriftene i konsulentselskapet KPMGs studie kutter nettilgangen for alle som ikke har mellomlederstilling eller høyere. Når de rene IT-selskapene tas ut av regnestykket, stiger andelen til 40 prosent, skriver The Guardian.(Origo)