— På årsbasis går det helt greit opp, forteller Hans Wade, medlem av Bildeleringen.

Familiens bilbudsjett ligger på 1500 kroner i måneden. Da kan han blant annet hente ut en Peugeot 207 fra Bendixens vei på Minde – omtrent fem minutter fra familiens hjem.

— Veldig praktisk, når man bruker bil en helg i ny og ne, og ofte bare to til tre timer om gangen, sier Wade.

Billig for lite kjøring

Desto mindre behov for bil, desto billigere blir bildelingen i forhold til å ha egen bil (se grafikk):

Bil3.jpg
Odd Mehus
TIL DISPOSISJON: Noen av bilene Hans Wade kan hente ut i bilringen.
ODD MEHUS

Ifølge BTs utregninger, vil tre døgn annenhver uke koste deg rundt 29.000 kroner i året. Da legger man til grunn en årlig kjørelengde på 2500.Imidlertid stiger prisen til rundt 69.000 kroner, hvis du trenger bil tre døgn pr. uke og kjører 10.000 kilometer i året.

Kjører man mye, vil det lønne seg å eie bilen:

For 10.000 kilometer i året, vil en bensinbil med nypris 248.000 kroner gi årlige kostnader på nærmere 58.000 kroner. Kjører man 30.000 kilometer, stiger kostnadene omtrent til det dobbelte.

— Kostnadene har økt

I regneeksemplene er det tatt utgangspunkt i at bilene brukes i flere døgn sammenhengene. Men bruker man bilen kun noen timer hver dag, slik Wade og mange andre i Bildeleringen velger å gjøre, slipper man mye billigere unna.

Og å eie ser ikke ut til å bli noe billigere (se grafikk).

— Kostnadene ved bilholdet har økt med mellom to og tre prosent i løpet av siste år. Dermed har kostnadene for å eie og bruke egen bil igjen steget mer enn konsumprisindeksen, sier markedssjef Jan Petter Røssevold i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) AS.

Ifølge OFV står avskrivningene på nye biler for største delen av kostnadene ved å eie bil. Avskrivningene forteller hvor mye bilen faller i verdi mens du bruker den. Jo dyrere bilen er, jo større andel av kostnadene er avskrivninger.

Slipper vedlikehold

Mye av tanken bak Bildeleringen er å spare miljøet for unødvendig mange biler.

— Samtidig har man noen ganger behov for bil. Hva om vi deler på en bil og organiser det så det fungerer? spør Wade.

I tillegg tror han både det økonomiske og det praktiske spiller inn for mange.

— I praksis er det også en lettvint billøsning. Man slipper strev med finansiering, avskrivninger, forsikringer og ikke minst vedlikehold, forteller den erfarne bildeleren.

Medlemmene får et Shell-kort som brukes når bensinen skal fylles. Kostnader til bensin, bompenger og vedlikehold er allerede inkludert i det man betaler for å bruke bilene.

Dele kan være billigere enn leie

BT har sjekket prisene ved å leie en stasjonsvogn fra fredag til mandag morgen. Prisen hos Hertz og Avis er mellom 2000 og 2300 kroner. Skulle dette gjøres hver helg i et helt år, vil kostnadene overstige 100.000 kroner. Dette inkluderer heller ikke kostnader til bensin og bompenger, slik som i Bildeleringen.

— Vi har ulike serviceprogram som vil gi deg noe ekstra rabatter, men da må man ta kontakt med oss, sier salgs- og markedsdirektør i Hertz, Hallvard Nerbøvik.

Ifølge Nerbøvik har Hertz en del kunder som bor i byen og som leier bil fast i helgene når de skal ut på tur.

— Det kan være fordi folk oppdager at de ikke trenger bil midt i byen og heller velger å leie en når de har behov, sier Nerbøvik.

Han forteller at selskapet også har noe som heter Hertz Bilpool i Oslo. Dette fungerer på samme måte som Bildeleringen i Bergen, slik at man for eksempel kan hente ut en bil i et par timer om gangen.

Velger biler fritt

Ikke bare de som kjører bil et par ganger i uken har nytte av å være med på å dele biler med andre.

— Jeg pleier å fortelle mine venner som har bil og ofte har bruk for en bil til, en varebil for eksempel, at Bildeleringen er en god løsning. For mitt bruk er jeg veldig opptatt av at det er forskjellige biler å velge mellom, forteller han.

Elbiler, småbiler, stasjonsvogner, flerbruksbiler, nisetere og varebiler i forskjellige størrelser. Utvalget er stort. For bilene betales det et oppstartsgebyr, en timepris og en kilometerpris. Timeprisen varierer fra 16 til 30 kroner timen. Og Wade får stort sett tak i bil når han trenger det.

— Når jeg vil ha en bil er det uhyre sjelden jeg ikke får tak i en, forteller han.

Han anslår at det skjer i gjennomsnitt en gang i året.

— Og jeg er ikke flink til å planlegge. Jeg går på nett og finner en bil når jeg trenger den, sier Wade.

Har du erfaringer med bildeling? Del dem med leserne!

ny bildeling eller eie.jpg