Pengene må de betale til Tide og de andre operatørselskapene som drifter busstilbudet i Hordaland.

I dagens papir-BT kan du lese mer om den dårlige fremkommeligheten for bussene i Bergen. Fylkeskommunen har sett seg lei på at vegvesenet her i vest ikke er like flinke som sine kollegaer i øst til å planlegge kollektivfelt. De har nå sendt brev til vegvesenet og bedt om bedring.

Ti— dobbelt så bra

I Oslo er det ti ganger så mye kollektivfelt som i Bergen. De siste tallene fra 2011 viser følgende tilstand:

  • Oslo kommune: 71,6 kilometer kollektivfelt.
  • Bergen kommune: 7,1 kilometer kollektivfelt. Skyss-direktør Oddmund Sylta mener fremkommelighet er den største utfordringen for å få et bedre kollektivtilbud.

— Bussene blir stående og trykke i de samme køene som bilene. Reisetid er den mest avgjørende faktoren for at folk skal velge å reise med buss eller bane.

Koster mer penger

Samtidig blir den dårlige fremkommeligheten kostbar for Skyss.

I busskontraktene i Bergen får bussoperatøren Tide godtgjørelse basert på rutetimer. Når bussene bruke lengre tid på kjøringen, koster det mer for fylkeskommunen, uten at tilbudet blir bedre. Skyss opplyser at det vil koste dem 50 millioner kroner dersom fremkommeligheten blir ti prosent lavere.

Oddmund Sylta sier de må kompensere operatørene med 18 millioner kroner, dersom alle bussavgangene i Bergen øker med bare ett minutt. Alternativet er å redusere tilbudet tilsvarende ekstrautgiftene, dersom ikke fylkeskommunen ser seg råd til de økte kostnadene..

— Dermed blir tilbudet dårligere, men koster det samme. Skyss ser tendenser til denne utviklingen med dagens trafikkbilde, sier Sylta.

Hva mener du om fremkommeligheten for bussene i Bergen? Diskuter under!