Tirsdag i forrige uke fortalte BT om Wenche Folkedal, som i sommer solgte huset via advokat Aage Mjeldheim. Hun hadde da ennå ikke mottatt pengene for kjøpet, til tross for at kjøperen betalte inn 1,65 millioner kroner på advokatens klientkonto allerede 19. juli.

Nå viser det seg at pengene ikke lenger finnes på Mjeldheims klientkonto. I et brev sendt til Wenche Folkedal, skriver Mjeldheims advokat John Christian Elden:

«Det foreligger her et skadetilfelle ved at oppgjøret ikke er tilgjengelig. Pengene er mottatt fra banken, men ikke videresendt selger. Beløpet er ikke i behold.» Etter det BT har grunn til å tro vil dette si at klientkontoen er tilnærmet tom.

- Dette betyr at dette blir en sak mellom forsikringsselskapet som har stilt sikkerhet for Mjeldheims eiendomsvirksomhet, og min klient Wenche Folkedal, bekrefter advokat Bianca Reichelt.

Meldte seg selv

I en e-post skriver John Christian Elden: Vi har ikke ytterligere kommentarer i sakens anledning, ut over at det synes på det rene at Wenche Folkedal ikke vil lide noe tap i denne saken

Hordaland politidistrikt har satt i gang etterforskning av Mjeldheims håndtering av Wenche Folkedals eiendomshandel og disposisjoner på klientkontoen. Det skjer etter at eks-advokaten selv meldte fra om forholdene til politiet. Ifølge Eldens brev skjedde det mandag i forrige uke, samme dag som Mjeldheim bestemte seg for å avvikle sin advokatpraksis, og dagen før BT trykket saken om Folkedal.

- Jeg har registrert at vi har mottatt opplysninger som gjør at saken ikke ser ut til å bli så komplisert etterforskningsmessig. Vi etterforsker på vanlig måte, sier Frode Karlsen, leder for økonomiavsnittet ved Hordaland politidistrikt.

Kortene på bordet

Etter det Bergens Tidende kjenner til, skal Aage Mjeldheim ha lagt det meste av opplysninger på bordet angående disponeringen av sin klientkonto, og det manglende oppgjøret for hussalget.

Om kontakten med politiet vedrørende eiendomshandelen skriver John Christian Elden i e-posten: «Vi har bedt politiet om å se på den, og avventer tilbakemelding derfra. Hvorfor vi har bedt om det kan jeg ikke gå nærmere inn på nå.»

Aage Mjeldheim fikk allerede 3. september vite at Advokatbevillingsnemnden tar fra ham bevillingen, fordi han ikke har levert regnskap for 2011 i tide. Mjeldheim har mistet bevillingen en gang tidligere, og har flere advarsler for økonomisk rot.

Mandag i forrige uke bestemte han seg for ikke å klage på Advokatbevillingsnemndens avgjørelse, og avvikle advokatpraksisen.

For Wenche Folkedal ser saken likevel ut til å ende godt, fordi Aage Mjeldheims forsikringsselskap Chartis har tatt på seg ansvaret i saken. Selskapet trakk tilbake forsikringen allerede 28. juni i sommer, men de står likevel ansvarlig.

- Eiendomsmeglingsforskriften sier at oppsigelsen av sikkerhet ikke er virksom i forhold til skadelidende før etter tre måneder etter at Finanstilsynet har mottatt melding om forholdet, sier seksjonssjef Wilhelm Mohn Grøstad i Finanstilsynet.

Vil anmelde

Fredag sperret Finanstilsynet klientkontoen til eks-advokaten. Samtidig har de satt i gang egne undersøkelser for å finne ut omstendighetene da Mjeldheim fikk overført pengene fra huskjøperen til sin egen klientkonto i 19. juli, flere uker etter at forsikringsselskapet hadde trukket hans forsikring som gjaldt eiendomsmegling.

Uten en slik forsikring har man ikke lenger lov til å drive eiendomsmegling, sier Grøstad.

Men selv om Folkedal får pengene fra forsikringsselskapet, vil hun likevel gå til politiet med saken.

- Når jeg nå har fått vite at pengene er borte, vil jeg anmelde forholdet til politiet, sier Wenche Folkedal.

Irritert kjøper

Kjøperen av huset, Gunn Mari Høyem, er irritert.

- Jeg er aller mest sint over at noen kan gjøre sånt som dette. Jeg føler banken min ble lurt til å betale ut pengene for huskjøpet, og deretter er de borte. Nå får vi håpe det ordner seg med forsikringsselskapet, sier Gunn Mari Høyem.

Det er svært strenge regler for advokaters disposisjon av en såkalt klientkonto, der penger blir holdt før de overføres til for eksempel en husselger. Dersom et bokettersyn viser at hele eller deler av beløpet er borte, kan det bety straff for Aage Mjeldheim.

Tidligere har flere advokater blir dømt til fengselsstraffer for underslag fra klientkontoen når de har forestått eiendoms-handler.

INFORMERTE POLITIET: Eks-advokat Aage Mjeldheim har i et brev selv redegjort til politiet om Wenche Folkedals hushandel. Beløpet på 1,6 millioner er borte fra den tidligere advokatens klientkonto.
Fred Ivar Utsi Klemetsen