Forbrukerne over kjølen stiller seg positivt til en månedsavgift på mobil nettaksess, viser en spørreundersøkelse utført av London-baserte Coleago Consulting. 22 prosent av svenskene svarte at de med stor sannsynlighet vil bruke mobile nettjenester. 55 prosent så på seg selv som potensielle brukere. 80 prosent av de spurte mellom 20 og 29 år sier de vil bruke teknologien.

Betalingsviljen blant svenskene synes stor. 39 prosent av de potensielle brukerne hevder de gjerne betaler et månedsabonnement på 200 svenske kroner. Den gjennomsnittlige betalingsvilligheten ligger på 140 kroner.

Mellom 80 og 90 prosent av svenskene skaffer seg mobilaksess i løpet av de neste 12 årene, spår Coleago. Undersøkelsen er gjort for mobiloperatøren Orange, som satser på 3G-markedet i Sverige.(Origo)