Oljefondets avkastning i andre kvartal ble på 270 milliarder kroner. Det betyr at avkastningen ble på 12,7 prosent, som er ny kvartalsrekord for fondet.

I løpet av kvartalet har Statens pensjonsfond – Utland, som fondet formelt heter, også nådd målet om 60 prosents aksjeandel etter å ha kjøpt aksjer kontinuerlig de to siste årene, kunngjorde fondets direktør Yngve Slyngstad, da han la fram kvartalsrapporten i Norges Bank fredag.

Maksimal aksjeandel Det storstilte aksjeoppkjøpet startet umiddelbart etter at Oljefondet sommeren 2007 fikk ordre av Finansdepartementet om å øke fondets aksjeandeler fra 40 til 60 prosent.

Aksjene som Slyngstad og hans stab har sikret seg i denne toårsperioden, er i stor grad kjøpt på billigsalg som følge av finanskrisen. Den gjennomsnittlige kjøpskursen for hele perioden ligger 22 prosent lavere enn den gjorde ved starten av toårsperioden, framgår det av kvartalsrapporten.

Ny optimisme – Markedene er i ferd med å tine opp, kunngjorde Slyngstad nøkternt da han møtte pressen fredag.

Oljefondets direktør slår fast at både internasjonale aksjemarkeder og rentemarkeder viste en markant bedring i andre kvartal.

For Oljefondet har denne positive utviklingen også fortsatt inn i tredje kvartal, ifølge Slyngstad:

Siden markedene snudde i mars og fram til i dag, har fondets verdi økt med mer enn 600 milliarder kroner.

Doblet eierandel globalt Fondets aksjeandel er økt på bekostning av obligasjonsandelen. Rundt 177 milliarder kroner er flyttet fra obligasjoner til aksjer i første halvår i år. Siden Stortinget og Finansdepartementet for to år siden bestemte at fondets aksjeandel skulle økes til 60 prosent, har fondet kjøpt aksjer for vel 1000 milliarder kroner, ifølge kvartalsrapporten.

Det innebærer at fondet har mer enn doblet sin eierandel i 7000 selskaper i 46 land.

Fondet, og dermed vi alle, sitter nå med en eierandel på 1 prosent av de globale aksjemarkedene. I Europa var eierandelen ved utgangen av andre kvartal 1,7 prosent.