— Jeg oppfatter dette som et snikgebyr, og reagerer på at BKK som statlig og kommunalt eid foretak tar seg ekstra betalt på en slik måte, sier Santos som bor i Vestre Sælemyr Borettslag i Fyllingsdalen.

Han sier at han har skrevet til BKK, og fått til svar at dette er en ordning som er avtalt med borettslaget.

— På hjemmesiden fortellere BKK at man kan slippe gebyr hvis man velger e-faktura. Nå får jeg gebyr likevel, bare at de kaller det fakturaadministrasjon. Jeg oppfatter det som et gebyr for ingenting, sier Santos.

- Ekte arbeid

Det er ikke administrerende direktør Inge Husefest i BKK Energitjenester AS enig i.

— Dette handler ikke om gebyr for å sende ut en faktura, og handler derfor ikke om å sende regninger på papir i posten, eller som e-post eller e-faktura. Fakturaadministrasjon er et ekte arbeid vi utfører, og det er det Santos betaler for.

- Hva slags arbeid?

— Vi får inn regningene fra dem som leverer energi til borettslaget. Så fordeler vi regningen ut til beboerne basert på den enkeltes forbruk. Vi har folk til å gjøre denne jobben og de gir dessuten støtte og service hvis kundene lurer på noe. Vi har altså en ekte kostnad knyttet til de 27 kronene Santos betaler seks ganger i året, sier Husefest.

- Hvor mange borettslag har dere slik avtale med?

— På landsbasis har vi avtale med godt over 300 borettslag med til sammen ca 30.000 enkeltkunder.

- Er prisen den samme til alle?

— Den kan nok variere litt. Men 27 kroner per faktura, som sendes annenhver måned, er en typisk pris i de store borettslagene.

- Hvor mye tjener dere på ordningen?

— Som ved andre tjenester, er tanken at vi skal få dekket kostnadene og i tillegg ha en normal fortjeneste. Men i fjor ble dette en dårlig butikk for BKK Energitjenester. Da gikk vi i minus, sier Husefest.

- Ydmyke

Han legger til at prisen på 27 kroner er den samme uavhengig om kunden vil ha regningen på papir eller e-faktura.

— Vi må også være ydmyke når det kommer slike henvendelser. Da har vi ikke vært flinke nok til å informere om tjenesten, og her må vi skjerpe oss, sier han.

I Vestre Sælemyr borettslag er det ifølge Ariel Santos 360 leiligheter.

— Det betyr at BKK bare i mitt borettslag får inn 58.320 kroner i fakturaadministrasjon hvert år. Jeg reagerer på at borettslaget og BKK kan inngå en slik avtale uten mitt vitende. Jeg mener de burde spurt om jeg som sluttbruker var enig, og vil nå ta dette opp med styret i borettslaget, sier Santos.

Hva mener du om ordningen? Si din mening!

- EKTE ARBEID: Slik svarer BKK-sjef Inge Husefest i BKK Energitjenester.
BT