TrygVesta-konsernet fikk i årets første seks måneder et forsikringsteknisk resultat på 803 millioner danske kroner, mot 1321 millioner i samme periode i fjor.

Det forsikringstekniske resultatet fanger opp kjernevirksomheten til selskapet, altså hvordan forsikringspremiene utvikler seg i forhold til skadeutbetalingene.

Resultatsvekkelsen skyldes en økning i storskader og værrelaterte skader.

I tillegg er TrygVesta rammet av det de kaller «skadeinflasjon».

– Vi ser at kostnadene når vi reparerer ting fremdeles er høye. Vi har trodd at det ville flate ut og gå nedover, men det har vi ikke sett ennå, sier Kjerstin Fyllingen som er leder for TrygVesta i Norge.

Oppjusterer forventningene

For å kompensere for de økte utbetalingene har TrygVesta i andre kvartal hevet forsikringspremiene på en rekke produkter.

Til tross for den dårlige utviklingen på forsikringsområdet leverer TrygVesta et resultat før skatt i andre halvår som er over en halv milliard danske kroner bedre enn for fjoråret.

Dette skyldes god avkastning på pengene TrygVesta har investert. I første halvår hadde konsernet aksjegevinster på 136 millioner danske kroner, og renteinntekter og kursgevinster på obligasjoner på hele 984 millioner.

Den norske avdelingen leverer dårligere halvårstall enn i fjor.

– Det skyldes at vi hadde en stygg vinter med masse skader. Annet kvartal er bedre, sier Kjerstin Fyllingen.

Hun forteller at fokus nå er på å få ned kostnadene og heve forsikringspremiene der det er nødvendig.

Rammet av snørik vinter

I anledning dagens resultatfremleggelse oppjusterte TrygVestas konsernsjef Stine Bosse sine forventninger for året som helhet. Mens hun tidligere har trodd på et resultat for hele 2009 på 1,4 milliarder danske kroner, venter hun nå et overskudd på 1,7 milliarder.

– Forventningene til 2009 økes på grunn av utviklingen i andre kvartal 2009, skriver selskapet i sitt halvårsregnskap.

TrygVesta i Norge lider også under flere og dyrere skader. Ifølge informasjonssjef Ingrid Holm Svendsen skyldes dette blant annet en kald og snørik vinter. Antall bilskader økte med fem prosent i første kvartal.

Resultat / Tryg Vesta — konsern

1. halvår 2009 1. halvår 2008
Premieinntekter 8420 8257
Forsikringsteknisk resultat 803 1321
Resultat før skatt 1321 801
  • tall i millioner danske kroner