— Det er vanskelig å tjene penger på shipping i dag. Men vi har holdt på i over 100 år, og langsiktigheten har gitt oss kapasitet til å stå gjennom dårlige år, sier Anders Lepsøe, finansdirektør for Westfal-Larsen gruppen.

I gode tider vil flere være med på festen, men innen shipping er nachspielet på overtid. For det er ingen liten bris som har feid over shippingbransjen de siste årene, og lønnsomheten plages likeså.

Fylles opp

Svakere vekst i Asia og handelsforholdene i Iran sliter på inntjeningen, men det forklarer ikke alt: For mange satset i oppgangstider og med ferdigstillinger fylles havet stadig opp med flere fartøy.

Det spesielle nå er at markedene er så dårlige og at det er for mange skip

— Etter 2008 falt mye sammen i shippingmarkedene i verden, og mange rederier har etterhvert fått problemer med lave fraktrater. Det ble bygget mange nye skip i oppgangstiden før 2008, og det skaper et stort problem når markedet snur. Men slike sykluser har det vært i alle år og vi er vant med at markedet er volatilt. Nå er vi inne i en langvarig fase hvor de aller fleste shippingsegmentene er vanskelige å drive godt i, sier advokat og styreleder i Viken Shipping, Hans Olav Lindal.

— Resultatet er at markedsverdien på skipene er gått ned. Samtidig ser vi at valutakursendringer påvirker verdiene i våre selskapers eierandeler. Men vi venter at markedet skal snu noe raskere i kjemikaliedelen, fordi der er det færre skip enn i tørrbulk, sier Lepsøe fra Westfal-Larsen.

Umulig å spå

Når kundene verden over får flere og flere skip å velge mellom, slår det negativt ut hos lønnsomheten til rederiene. Prisene og ratene synker, samtidig som at verdensøkonomien er i omskiftningsfase.

— Selv om det vesentligste av verdenshandelen fraktes sjøveien, er shipping også berørt av forandringer i globale handelsmønstre. For eksempel var USA en stor importør av råolje tidligere, men så fant de skifergassen og etterspørselen sank. Kina er en annen stor importør av råvarerer, men når veksten dabber av, så påvirkes transportmønsteret, påpeker Lindal.

- Er det på noen måte mulig å spå fremtiden innen shipping?

— Det er godt spørsmål, og svaret er nei. Shipping vil nok alltid være forbundet med betydelig risiko. Men vårt hovedfokus i Viken er derfor å satse på langsiktige kontrakter med solide befraktere, for eksempel med oljeselskaper, slik at risikoen reduseres. Etter fem-syv år er gjelden som tas opp for å investere godt nedbetalt. Dermed kan vi forhåpentligvis selge fartøyet med gevinst eller fortsette med utleie, sier Lindal.

— Men det spesielle nå er at markedene er så dårlige og at det er for mange skip, slik at det er vanskelig å selge, skyter han inn.

TROR PÅ SHIPPING: Styrelder i Viken og advokat Hans Olav Lindal har styreverv i flere ledende rederier og er styreleder i Bergens Rederiforening. Han tror markedet vil snu etter hvert.- Over 90 prosent av varetransporten i verden foregår sjøveien. Den globale etterspørselen er der, og skipstransport er miljøvennlig. Det er derfor vi mener at det fortsatt er verdt å satse på shipping. For shippingmarkedet kommer opp igjen, det er bare spørsmål om tid, sier Lindal.

Opp og nedViken Shipping kontrollerer rundt 60 skip og har hovedsete i Bergen, mens den tekniske avdelingen i all hovedsak er stasjonert i i Hong Kong. Kommersielt drives hele rederiet av en organisasjon på fem-seks personer, og selskapet leverte et overskudd på 35 millioner dollar i fjor. Samtidig økte omsetningen med 37 prosent, fra vel 74 millioner dollar til rundt 101 millioner dollar.

Selv om både Viken Shipping og Westfal-Larsen kjenner på svingningene i markedene, ble fjoråret dystrere for sistnevnte.

Westfal-Larsen er store innen tørrbulk og kjemikalier, og virksomhetens operasjoner illustreres gjennom holdingselskapene Armadora og Skibsaktieselskapet Navigation. Armadora leverte et underskudd på 120 millioner norske kroner før skatt ifjor, mens Navigation gikk med 22 millioner kroner i minus før skatt.

Spiser av kapitalen

— 2012 og 2011 var dårlige for oss. 2010 var svakt, men noe bedre enn året etter. 2009 var som kjent elendig, sier Lepsøe fra Westfal-Larsen.

Det som har holdt dem flytende og vel så det, er den solide kapitalen i rederiet. Selv om Armadora mistet drøye 400 millioner kroner i egenkapital i 2012, står det fremdeles igjen nærmere 2,6 milliarder kroner. Dette er kapital som kan brukes når de negative svingningene i markedet bytter plass med lønnsomheten.

— Vi har god finansiell kapasitet, som gjør at vi kan absorbere tapene. Likevel ligger muligheten der fordi vi har tatt vare på overskuddene i gode tider, sier Lepsøe.