Etter et statlig tilsyn fra Finanstilsynet i fjor høst, ble det hos investeringsrådgiveren Optimum i Bergen avdekket alvorlige brudd på god forretningsskikk. Det var Finansavisen som først omtalte saken.

Optimum skulle vinteren 2012 hente inn rundt en kvart milliard kroner fra nordiske investorer til satsingen Noridsk Handelseiendom.

Desto større beløp Optimums kunder valgte å gå inn med, desto mindre beløp skulle de betale i tegningsgebyr for investeringen. En av rådgiverne i Optimum ba kunden om å investere 1,5 millioner kroner i prosjektet. Det medførte et tegningsgebyr på fem prosent, 75.000 kroner, for kunden.

Hadde rådgiveren heller anbefalt kunden om å investere 10.000 kroner mer, ville gebyret blitt fire prosent, eller 60.400 kroner. Ifølge Finanstilsynet fremstår det som et eksempel på at Optimum satte sine interesser foran kundens, og at det utgjør et alvorlig brudd på god forretningsskikk.

— Vi har nulltoleranse

Etter å ha oppdaget bruddet, fant Optimum selv nok et identisk overtramp fra tidligere. Begge gangene var det samme rådgiver i Optimum som var involvert.

— Det er uakseptabelt av oss at slike feil skjer. Det er helt klart et brudd at vi ikke oppdaget dette i internkontrollen vår. Vi har nulltoleranse for slike feil. En rådgiver som bryter reglene må umiddelbart slutte i selskapet, sier administrerende direktør Hans-Petter Angell i Optimum til BT.

Optimum har tilbakebetalt erstatning til kundene som ble lurt.

Den aktuelle rådgiveren hadde selv sluttet i selskapet før Finanstilsynet kom på besøk.

Det ble også avdekket andre kritikkverdige forhold hos Optimum. Blant annet ble kundene som investerte i shippingprosjektet U-Bulkers forelagt at prosjektet ikke hadde tegningskostnader. Det kom imidlertid frem i tegningsinvitasjonen at Optimum tar ni prosent av investerte midler i form av andre gebyrer. Den mangelfulle informasjonen om kostnadene i prosjektet utgjorde også brudd på god forretningsskikk, ifølge Finanstilsynet.

Avhengige av tillit

- Kan kundene deres stole på dere etter dette?

— Ja, det mener vi. Vi lever av tillit i markedet. Hvis de tror de ikke kan stole på oss sparker vi ben på oss selv. Vi har tatt grep for å rydde opp og innført nye rutiner som skal oppdage slike feil. Det bekreftes også fra Finanstilsynet, sier Angell.

Han vedgår at rådgivningsbransjen innen finans historisk har hatt flere unoter med seg.

— Finanstilsynet utgjør en utrolig viktig instans i bransjen vår. Det har vært en kraftig vekker for alle våre ansatte å se konsekvensene av brudd på god forretningsskikk. Vi opplever i ettertid tilsynet som en positiv opplevelse, der vi fikk lære om hvordan vi kan gardere oss mot den type hendelser.