Overskuddet før skatt havnet i fjor på hele 437 millioner kroner mot 125 millioner året før.

— 52 prosent av inntektsveksten kom utenfor fylket. Og det meste av denne kom fra Bergen og Sogn og Fjordane, sier banksjef Leon Bakkebø.

Banken har nå 9100 kunder i banken. - Og den største veksten her er ikke utflyttede sogninger, men bergensere, sier Bakkebø.

— Tilbakemeldingen vi får fra nye kunder er at de har en god opplevelse i kontakten med banken. Vi tar oss god tid og prøver ikke å pushe noe på dem. Og de fleste nye har fått banken anbefalt av gamle kunder, sier Bakkebø.

Bedring hele veien

Det historisk gode resultatet skyldes forbedringer på alle områder. Inntektene økte betydelig, kostnadene falt. Det samme gjorde tapene.

Innskuddene fra egen kunder dekker bare 50 prosent av bankens utlån. Banken har derfor hentet inn 13 milliarder kroner i verdipapirmarkedet. Og det er prisen på disse pengene som har gått ned og bedret rentenettoen betydelig.

— Når dette ikke kommer lånekunden til gode, så skyldes det økte krav til egenkapital fra myndighetene. Trolig må hele banksektoren øke rentemarginen i tiden som kommer, sier administrerende banksjef Arvid Andenæs, i en pressemelding fra banken.

Driver billigere

— Når tapene gikk ned i fjor, skyldes det noen få store næringslivsengasjement som ble avskrevet i regnskapet for 2011. - Blant annet var det innenfor shipping. Og det er en næring hvor vi ikke skal være, sier Bakkebø. Næringslivet sin andel av utlånene har gått ned til i overkant av 30 prosent. - Nå ser vi muligheten for vekst igjen innen helt selektive næringer, sier Bakkebø

Mest stolt er banken over at de nå driver billigere. Gjennom automatiserte løsninger, bruk av videokonferanseutstyr og rasjonell drift reduserte banken i fjor kostnadene med 24 millioner kroner eller 6,5 prosent mot året før. Antall årsverk gikk ned fra 279 til 266.

Banken har 23 kontorer og en forvaltningskapital på 37, 137 milliarder kroner. Egenkapitalen på 14,6 prosent og kjernekapitalen på 12,2 prosent.