Bergensavisen (BA) gjør det stadig bedre økonomisk. Årsregnskapet for 2011 viser et overskudd før skatt på 6,3 millioner kroner. Forklaringen ligger i økt annonsesalg både på papir og nett. Samtidig holder BA-ledelsen stramt i tøylene når det gjelder pengebruk.

Men opplaget falt med 2679 til 19.773 i fjor. Lesertallene er redusert med 4000 til 75.000 lesere. Det er løsslaget som svikter. Og trass i økt annonsesalg er totalomsetningen redusert. Færre leser også Bergensavisen på nett. Ba.no har gått tilbake med 6000 lesere, til 109.000 daglige lesere.

— Vi har langt på vei greid å kompensere for fallet i løssalgsinntektene, gjennom en betydelig økning i annonsesalget. Samtidig har vi redusert kostnadene, sier administrerende direktør Veslemøy Tvedt Fredriksen.

- Betyr dette at det er slutt på kostnadskuttene nå?

— I øyeblikket er vi tilpasset den situasjonen vi har, men ingen kan si hvor vi er om to år. Uansett er vi i en mer offensiv situasjon, der vi kan tenke på utvikling og innovasjon, sier direktøren.

Bergensavisen AS 2011 2010
Driftsinntekter 142,1 144,6
Driftsresultat 5,0 3,9
Resultat før skatt 6,3 4,9

* Beløp i mill. kr