Bruken av Bergens eget oljefond, eierskapet i BKK, er blitt et lite økonomisk mareritt for byrådet i Bergen. Dersom BKK-millionene fjernes fra driftsbudsjettet er det to mulige utganger: Enten et smertefullt kutt, eller at kommunen styrer mot underskudd. For 2011 utgjorde nemlig det ekstraordinære utbyttet fra BKK 240 millioner kroner.

"Føringen av ekstraordinært utbytte fra BKK for 2011 som inntekt i driftsbudsjettet, er således i strid med loven og dermed ugyldig. Budsjettet må på dette punkt bringes i samsvar med kommuneloven ...", heter det i vedtaket til Fylkesmannen i Hordaland. Allerede har Fylkesmannen underkjent regnskapet for i fjor, også det på grunn av måten kommunen bruker pengene de hanker inn fra BKK.

Vedtaket om å underkjenne budsjettet kan ikke påklages. Byrådet vil likevel be Kommunal og regionaldepartementet om å omgjøre vedtaket. Men skal en tro fylkesmann Lars Sponheim, er det en øvelse byrådet neppe kan regne med å få særlig uttelling på.

— Det er klart at vi i en så viktig sak har hatt tett kontakt med Kommunal- og regionaldepartementet. Jussen er veldig klar, sier Sponheim.

Må følge loven

Sponheim anbefaler byrådet å bringe budsjettet inn i lovlige former snarest mulig.

— Når et budsjett er ulovlig er det kommunens plikt å innrette seg slik at budsjettet kommer i lovlige former. Jeg ser likevel at det er utfordrende å løse dette midt i et budsjettår. Men her er det snakk om juss, og kommuneloven må alle kommuner forholde seg til, sier Sponheim.

Justerer ikke budsjettet

På tross av Fylkesmannens vedtak, nekter byrådet å justere budsjettet.

— Vi har ikke et ulovlig budsjett. Sponheim hopper skjevt ut og bommer på lovanvendelsen. Vi vil som tidligere varslet begjære vedtaket omgjort og la departementet få se på saken, sier finansbyråd Liv Røssland (FrP).

Røssland forteller at byrådet har hentet inn synspunkter fra juridiske og økonomiske eksperter, og at ingen av disse gir støtte til Fylkesmannen.

— Jeg konstaterer at han sier at dette er fundamentert hos departementet og jeg konstaterer at han har hatt møter med de rød-grønne partiene i bystyret. Jeg merker meg også at han ikke overholder opplysningsplikten.

Røssland sa i går kveld at byrådet vil legge frem sitt syn på saken på en pressekonferanse i dag.

- Desperate

At byrådet nekter å føye seg etter Fylkesmannens vedtak, faller ikke i god jord hos opposisjonen i bystyret.

— Å anke dette til departementet tror jeg har lite for seg, for her går nok Fylkesmannen og departementet i takt, sier Terje Ohnstad, gruppeleder for Ap.

Ohnstad sier byrådet derfor bør akseptere realitetene og justere budsjettet i tråd med Fylkesmannens vedtak. Han mener planene om å ta saken videre tyder på at byrådet er desperate.

— Det kan bli en utfordring å klare kuttene, men nå ligger ballen hos byrådet, sier Ohnstad.

Rødts gruppeleder i bystyret, Mathias Furevik, mener at byrådet burde regnet med at dette ble utfallet.

— Nå må de ikke stikke hodet i sanden og håpe at dette går over. Det vil gjøre vondt verre for Bergen, mener Furevik.