— Skal du selge bolig i Stavanger, må du bruke flere visninger enn i Bergen. I Stavanger kommer kommentarer rundt situasjonen i oljemarkedet oftere til overflaten. Hvis utviklingen i oljebransjen fortsetter, vil det påvirke psykologien i boligmarkedet også i Bergen, sier regiondirektør Martin Raknes i Eiendomsmegler Vest.

Boligprisene i Bergen steg med 0,3 prosent i november. Til sammenligning faller prisene i Stavanger med 0,4 prosent.

Ifølge meglerstatistikken tar det i snitt 15 dager å selge en bolig i Bergen. Det er lavest i landet. I oljehovedstaden Stavanger tar det nå 35 dager å selge. Det er det høyeste tallet blant storbyene.

- Hype i Stavanger

I helgen uttalte økonomene Peter Hermanrud og Harald Magnus Andreassen til DN at Vestlandet vil bli rammet av en kombinasjon av økt arbeidsledighet og boligprisfall.

Det skyldes at oljenæringen utgjør en betydelig del av næringslivet langs kysten. Siden i sommer har oljeprisen falt fra 115 til 70 dollar fatet. Samtidig har kutt i Statoil ført til store nedbemanninger både hos oljegiganten og hos Statoils leverandører.

Daglig leder Fredrik Søreide i Krogsveen Bergen var onsdag på kurs med kolleger fra Stavanger.

— Der har de begynt å merke at markedet har begynt å dabbe litt av, spesielt på dyrere eiendommer. De er mer sårbare overfor lavere oljepriser og fallende oljeinvesteringer, sier Søreide.

Han beskriver Stavanger-markedet som litt «hypet» de siste årene.

— Vanlige eneboliger har beveget seg opp mot ti millioner kroner.

Usikkert i Fana

Søreide tror Bergen får drahjelp av at vi har en større befolkning enn Stavanger.

— Jeg oppfatter markedet i Bergen som velfungerende. Det er god respons på visningene, og 80 prosent av boligene selges etter første visning.

Noen tegn til en nedkjøling ser han likevel:

— Vi har allerede sett at en del av de dyrere boligene i Fana-området står noe lenger enn de gjorde for et halvt år siden, sier meglersjefen.

- Trengs flere boliger

— Markedet i Bergen er veldig godt, og ting selges raskt. Det er også interessant at vi går inn i desember med færre boliger til salgs enn i tidligere år, sier Martin Raknes i Eiendomsmegler Vest.

Desember er tradisjonelt en måned med en svak utvikling i boligprisene. Nå tror Raknes at prisene kan holde seg godt også frem mot jul.

Selv om psykologien kan bli svært avgjørende for hvor boligprisene beveger seg den neste tiden, tror ikke Raknes prisene vil falle over tid.

— Den underliggende situasjonen er at det bygges for få boliger i sentrale strøk der folk ønsker å bo, sier han.

Ser godt nyboligmarked

Regionsjef Kurt F. Buck i Eiendomsmegler1 mener folks fremtidsutsikter er avgjørende for hvor prisene går.

— Bergen har et såpass sammensatt næringsliv at pilene her peker i riktig retning. Folk ser positivt på fremtiden og har god tro på egen økonomi. Det vil gi et boligmarked med moderat prisvekst til neste år, sier han.

Ifølge Buck har salget av boligprosjekter tatt seg opp i løpet av året.

— Disse boligene er gjerne ikke klar før om to år, så dette er et tegn på at man har god tro på fremtiden, sier Buck.

- Bedre enn ventet

På landsbasis utviklet prisene seg flatt fra oktober til november. Korrigert for sesongvariasjoner, viser tallene imidlertid en prisøkning på 0,8 prosent.

— Utviklingen i boligprisene i november vitner om et fortsatt sterkt boligmarked i Norge, og utviklingen er sterkere enn normalt for november å være, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge, ifølge en pressemelding.

Ifølge Dreyer har boligprisene i år steget mer enn man ventet ved inngangen til året.