Undersøkelsen omfatter 40 bedrifter i bergensregionen som til sammen har 287 planer inne til behandling i seks kommuner i bergensregionen. I tillegg er kommunene spurt om sine opplevelser.

Næringslivet har gitt karakterer mellom 1 og 6 til kommunene på en rekke spørsmål om hvordan de opplever service, behandlingstid, forutsigbarhet og politisk behandling av sine reguleringsplaner. Samlet sett får kommunene denne skåren:

  • Fjell: 4,3
  • Meland: 4,1
  • Lindås: 3,6
  • Os: 3,6
  • Askøy: 3,6
  • Bergen: 3,3 — Jeg er ikke fornøyd med saksbehandlingstiden, og heller ikke med uforutsigbarheten mange bedrifter opplever. Det må vi gjøre noe med. Men jeg opplever at vi har stor faglig dyktighet i administrasjonen vår, kommenterer byråd Filip Rygg (KrF).

Et misnøyepunkt kunne han derimot ikke gjøre noe med:

— Jeg vil ikke love lavere gebyrer. De vil fortsatt være høye, for vi prioriterer å ta unna planene som venter. Hvis dere vil ha lavere gebyrer, får dere prøve å kaste meg ut av byrådsstolen, sa Rygg til forsamlingen av 200-300 næringslivsfolk.

Får bank av Stavanger

Sammenlignet med en lignende undersøkelse fra Stavangerregionen i 2012, kommer Bergen også dårlig ut. Stavanger fikk der hele 4,1 i snittkarakter, mens kommuner som Klepp og Randaberg var helt oppe på 5-tallet.

— Det viser at det ikke nødvendigvis er slik at store kommuner scorer dårligst. Stavanger er en stor bykommune, men gjør mye riktig. Nabokommunen Sandnes, derimot, scorer enda dårligere enn Bergen, sier Trygve Valen i Asplan Viak AS, som står bak undersøkelsen.

Filip Rygg mener at sammenligningen ikke er helt korrekt.

— Stavanger behandlet én plan i fjor. Til sammenligning har vi ekstremt mange planer til behandling. Bare i fjor hadde vi 98 oppstartsmøter med utbyggere, og det er forventet 37 planer levert til bystyret bare i vår, sier Rygg.

Skryt til Fjell

Bakgrunnstallene viser at Bergen gjør det aller dårligst på spørsmålet om kommunen dekker utgifter ved forsinkelser som påløper (1,5). Bergen får også stryk på å overholde tidsfristen for behandlingstid, som er på 12 uker for førstegangsbehandling etter innlevert plan (2,6).

Et av spørsmålene der det er størst forskjell på kommunene, er om det er lett å komme i dialog med kommunens administrasjon. Der scorer Bergen bare 2,8, mens vinneren Fjell får hele 5,3.

— Jeg er ikke overrasket over at Fjell topper denne undersøkelsen. Det er ingen tvil om at rådmann Steinar Nesse og hans folk er på hugget og har stor kompetanse, sier Anne Gine Hestetun, administrerende direktør i Stor-Bergen Boligbyggelag.

Generelt viser undersøkelsen store forskjeller i virkelighetsoppfatning mellom næringsliv og kommuner. Mens næringslivet mener manglende saksbehandlingskapasitet i kommunene og nye krav som kommer sent i prosessen er de største problemene som fører til forsinkelser, mener kommunene at problemet er at firmaene ikke lever god nok dokumentasjon og at plenen har for dårlig kvalitet.

Halvparten tar over tre år

Undersøkelsen viser også at hele 45 prosent av de innsendte planene i Bergen kommune ikke er ferdigbehandlet innen tre år, til tross for at de fleste av dem er i tråd med kommunens egne arealplaner. Bare fem prosent av planene er ferdige innen ett år.

— Det er ganske oppsiktsvekkende, og viser at vi trenger bedre samordning mellom de ulike kommunale etatene. Bedriftene opplever at det plutselig kommer nye etater inn i bildet med innsigelser som forsinker prosessene gang på gang, sier Marit Warncke, leder i Bergen Næringsråd.

Hun viser til at Bergen er inne i en kraftig vekstperiode. To av tre medlemsbedrifter i næringsrådet sier at de har planer om å ekspandere. Da trengs det nye næringsbygg, infrastruktur og boliger til de nyansatte. Treg saksbehandling i kommunen kan i verste fall stanse veksten i næringslivet., mener hun.

I den etterfølgende debatten var flere inne på problemet med planene som blir liggende i årevis, uten at det får konsekvenser for kommunen som bryter saksbehandlingsfristene. Rygg innrømmer problemet, men sier at byrådet nå har satset 10 millioner kroner for å ta unna restansen av plansaker.

— Vi har planer liggende som er åtte år gamle. Det kan skyldes flere forhold, men nå jobber vi hardt for å få vekk denne restansen. Men jeg vil oppfordre utbyggere til å holde seg innenfor de gjeldende arealplaner, for det kommer ikke til på bli flere dispensasjoner i min tid som byråd. Det er klagesaker og dispensasjoner som tar veldig mye tid både til administrativ og politisk behandling, sier han.