Farten i boligmarkedet fortsatte inn i april. Med en prisvekst på to prosent, er prisoppgangen på norske boliger så langt i år på hele 10,2 prosent.

Dermed er store deler av nedgangen fra i fjor hentet inn igjen. En nedgang som mange – med NHH-professor Ola Grytten i front – mente var begynnelsen på en nødvendig korreksjon av en boligmarkedsboble.

Ifølge partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret, kan vi nå være på full fart inn i en ny boligboble.

– Vi ser at boligbyggingen er katastrofal lav. Det gjør at vi risikerer tosifret prisvekst i 2010.

– Vi kan da få en berg og dalbaneeffekt med kraftig prisvekst og påfølgende prisfall, sier Øye.

**Les også:

Distriktshus mest opp**

– Trenger dobbelt så mye

Som BT tidligere har skrevet er en rekke boligprosjekter i Bergensområdet lagt på is det siste året.

Men med en ventet tilflytning til Bergen på rundt 4500 personer i året, trenger byen ifølge Øye 1500 nye boliger årlig i tiden fremover.

Det er rundt halvparten av hva utbyggerne nå har planer om.

– Vi bygger på oss et underskudd av boliger, sier Øye.

I fjor og i år er det registrert rundt 800 igangsettingstillatelser for nye boliger, mot 2000 i toppåret 2005.

En usikker fremtid for norsk økonomi, og etter hvert fallende boligpriser og sviktende etterspørsel har ført til at utbyggerne ikke lenger har funnet det forsvarlig å starte nye prosjekter.

– Norge i «sweet spot»

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities er langt fra sikker på at Øye har rett i sitt resonnement.

– Det kan i prinsippet godt skje, men jeg tror ikke vi skal bygge så mye som Øye sier. Problemet i Norge var at det ble bygget for mye og for dyrt, sier Andreassen.

Ifølge sjeføkonomen nyter boligmarkedet nå godt av at vi befinner oss i det amerikanerne kaller en «sweet spot»:

Rentene er kuttet, mens arbeidsledigheten enn så lenge ikke har lagt sin klamme hånd over norsk økonomi.

– Vi har fått medisin, men har ennå ikke fått sykdommen, sier Andreassen, som ikke tror boligprisene vil fortsette å stige når norsk økonomi møter mer motvind.

Også Bjørn-Erik Øye tror prisveksten vi har opplevd i årets fire første måneder vil bli spist opp innen utgangen av året. Men deretter tror han byggestoppen på ny vil gi gass til boligraketten.

Marked = svingninger

Markedssjef Yngve Fløisand ved JM Byggholt i Bergen påpeker at problemet med boligmarkedet er tregheten hos dem som skal bygge.

– Når byggingen stopper opp, kan det ta mange år å få markedet i gang igjen. I mellomtiden kan man få en voldsom prisvekst.

I motsetning til i Sverige, er det i Norge ingen statlig kontroll med hvor mange boliger som skal bygges.

– Når dette er overlatt til markedet, vil du få svingninger, sier Fløisand.

JM Byggholt planlegger å sette i gang bygging av om lag 200 nye boliger i Bergensområdet i inneværende år.

Bjørn-Erik Øye mener samfunnet ikke er tjent med kraftige svingninger i boligprisene.

– Det kan gi dårlig kvalitet i oppgangstider og føre til at man mister verdifull kompetanse i nedgangstider. Samtidig blir nedgangen lengre enn den ellers ville blitt, sier Øye.

Hva tror du vil skje med boligprisen? Si din mening i kommentarfeltet under:

H�kon Mosvold Larsen