— Forslaget kom overraskende. Nå trodde vi Bergen Fairtrade-by hadde fått vind i seilene igjen, sier Andreas Sørensen, prosjektkoordinator og ansvarlig for Fairtrade-kommuner i Norge.

Målet hans er at norske kommuner skal forplikte seg til å kjøpe såkalte rettferdige varer. Bergen har vært en del av samarbeidet, men nå vil byrådet trekke kommunen ut.

Sørensen synes det er leitat byrådet ikke lenger ønsker at Bergen kommunetar ansvaret for å videreutvikle Bergen som Fairtrade-by. Dersom bystyret følger opp byrådet sin innstilling, mister kommunen status som Fairtrade-by bare fire år etter at den ble tildelt.

Nei til logo

Med status som Fairtrade-by forplikter kommunen seg til å jobbe for økt kunnskap og forbruk av Fairtrade-merkede produkter i kommunen. Samtidig må det dannes en lokal styringsgruppe som blant annet består av representanter fra næringslivet og politiske partier, som skal ha ansvaret for å drive prosjektet.

I kantinen på rådhuset i Bergen har kommunen valgt å kjøpe inn Fairtrade-kaffe etter at Bergen ble Fairtrade-by. Ole Juuhl, leder av rådhuskantinen, synes ordningen fungerer bra.

— Jeg skulle jo ønske det fortsatte når vi først har det, sier han.

Thor Øivind Jensen, statsviter ved Universitetet i Bergen, sitter i styringsgruppen for Bergen Fairtrade-by.

Han mener byrådet har det overordnede ansvaret for prosjektet.

— Styringsgruppen har forsøkt og forsøkt, men selv de enkleste ting som at Fairtrade-logoen skal stå øverst på internettsiden til kommunen, har de ikke klart, sier han, og tror forslaget fra byrådet vil føre til politisk bråk.

Gunnar Bakke, byråd for kultur, næring, idrett og kirke i Bergen kommune, mener det blir for krevende for kommunen å opprettholde prosjektet.

— Vi ønsker å være en god foregangskommune. Vi skal styrke kjøpet av Fairtrade-produkter i Bergen kommune, men vi vil ikke være den som er ansvarlig, sier han.

Vil opprette forum

Sørensen i Fairtrade Norge sier at det har virket som om ballen har gått fram og tilbake i kommunen.

— Det burde blitt bevilget midler til prosjektet for å følge opp statusen, sier han.

For perioden 2009 til 2012 har Oslo kommune bevilget fire millioner til arbeidet med Fairtrade. Sørensen viser også til at Trondheim har bevilget betydelige midler for å organisere og videreutvikle arbeidet med Fairtrade.

— Trondheim kommune har for eksempel leid inn en konsulent fra Grønn Hverdag til å ta seg av prosjektet, sier han.

Venstre foreslår å erstatte styringsgruppen med å opprette et Fairtrade-forum. Dermed kan kommunen i større grad trekker inn private aktører og frivillige organisasjoner, som kan jobbe for rettferdig handel i Bergen.

— Det er ikke nødvendigvis kommunenes folk som skal sitte med fagkompetansen på dette området. Det finnes andre næringslivsaktører som har erfaring, sier Julie Andersland, gruppeleder for Venstre i bystyret.