Etter ti månader med krangel får no Bergen resten av deisåkalla belønningsmidlane.

— Vi sendte i dag ei brev til Bergen om at vi kjem til åbetale dei resterande 60 millionar kronene i belønningsmidlar for 2012, seiersamferdsleminister Marit Arnstad.

Departementet har i ti månader halde tilbake 60 av 150millionar kroner av midlane, som skal brukast til å fremje kollektivtrafikken.

Årsaka er at departementet ikkje stolar på at tiltakabyrådet har foreslått vil få ned biltrafikken til 2010-nivå innan 2014, slikavtalen krev. Det har ført til sterke reaksjonar frå det blå byrådet, mot denraudgrøne regjeringa.

Pengar på vilkår

Arnstad seier vedtaket kjem etter at saka er gjennomgått aveksterne kvalitetssikrarar. Men ifølgje Arnstad er heller ikkje dei sikre på omBergen vil klare å nå målet om å begrense biltrafikken, med dei tiltaka som erforeslått. Difor krev departementet ein lovnad frå kommunen, for at dei skal fåpengane:

— Vårt einaste vilkår er at Bergen må stadfeste at viss deiikkje når målet, så må dei setje i verk nye tiltak, seier ho.

Glede i rådhuset

I rådhuset vekkjer likevel nyheita glede.

— Det var kjekt, seier byråd for byutvikling, klima ogmiljø, Filip Rygg (KrF).

Han sier dei heile tida har vore sikre på at dei ville fåpengane, men at dei har vore usikre på kva dokumentasjon departementeteigentleg krev.

Når det gjeld vilkåret frå Arnstad, er Rygg roleg.

— Der er vi uansett. Det er heilt uaktuelt å la ting stoppeopp i kø, seier han.

Er letta

I fylket, som er formell motpart i avtalen, er dei òg nøgdmed at pengane no kjem.

— Først og fremst vil eg seie det var som forventa. Vi veitvi gjennomfører det vi har avtalt, sier fylkesordførar Tom Chr. Nilsen (H).

— Men sjølvsagt er vi òg letta, fordi dette er ein vesentlegsum pengar, seier han.

Nilsen tek løyvinga som ei stadfesting på at tiltaket deihar foreslått, å auke bompengane, vil få den effekten som Statens Vegvesen har reknaseg fram til. Når vi fortel at Arnstad seier det framleis er tvil om effektenav tiltaka, blir Nilsen i stuss.

— Då må eg i tilfelle lese nøyare, seier han.

Arnstad til Bergen

Både Nilsen og Rygg meiner det no er staten sjølv sombremsar tiltak som kan få bukt med biltrafikken. Fylket og kommunen harforeslått auka bompengar, lågutsleppssoner og sambruksfelt. Alle er tiltakulike statlege instansar til no ikkje har villa godkjenne.

— Så no står det på staten sjølv, om vi skal nå dessemåla, seier Nilsen.

I morgon, onsdag, møter Nilsen, Rygg og byrådsleiar MonicaMæland samferdsleministeren i Bergen, der belønningsmidlane blir eitt avhovudtema.