Det tilsvarende gjennomsnittet for befolkningen i de fire største byene i landet er 38 prosent. Dette viser en undersøkelse som Norsk Gallup har utført for bredbåndselskapet NextGenTel.

Intervjuundersøkelsen, som ble foretatt i april, viser at det er stor interesse blant folk flest for å få bredbånd hjem. Mens 38 prosent nå sier de har bestemt seg for å bestille bredbånd, viste en tilsvarende undersøkelse i juni i fjor at 39 prosent hadde vurdert det. Bergen ligger godt over gjennomsnittet. Her sier hele 43 prosent nå at de skal ha bredbånd.

— Bergen har med dette inntatt posisjonen som landets bredbåndshovedstad, sier administrerende direktør Olav Stokke i NextGenTel.

— Byen har allerede den største bredbåndsdekningen, og flest brukere på nett. Denne undersøkelsen viser tydelig at dette er en posisjon Bergen ikke har tenkt å gi fra seg med det første.

Kraftig vekst i vente

Intervjuundersøkelsen gir en klar pekepinn på at bredbåndsetterspørselen til boliger vil øke kraftig. I aldersgruppen 30 til 45 år sier 41 prosent av de spurte i de fire største byene at de kommer til å installere bredbånd. Det er også interessant å legge merke til at også personer over 60 år viser interesse for bredbånd. Selv om bredbåndsinteressen i denne gruppen er lavere enn for gjennomsnittet, svarer likevel 33 prosent at de har bestemt seg for å bestille bredbånd. Dette er spesielt interessant siden kun 19 prosent av de spurte over 60 år hadde vurdert å bestille ved forrige undersøkelse.

— Når fire av ti spurte i storbyene sier de har bestemt seg for å bestille bredbånd, levner dette liten tvil at bredbåndsmarkedet har blitt et massemarked, sier prosjektleder Magne Rideng i Norsk Gallup.

— Det fremgår av undersøkelsen at andelen kvinner som ønsker seg bredbånd øker kraftig. Dette er også en typisk indikator på et bredt marked.

Mange kjenner til bredbånd

Hele 78 prosent av bergenserne kjenner til bredbånd og vet hva dette er. I gjennomsnitt vet 71 prosent av befolkningen i de fire største byene dette. Dette er en økning fra i fjor sommer da 56 prosent svarte bekreftende på det samme spørsmålet. Samtidig har andelen som verken kjenner til begrepet eller vet hva det betyr sunket fra 16 prosent til 5 prosent.

Bredbånd leveres med ulike teknologier. Den mest utbredte er bredbånd over telefonkabelen, ADSL. Også her viser undersøkelsen at kunnskapen i byene har hatt en solid økning. I juni 2001 var det 58 prosent som ikke kjente til ADSL. Denne andelen er nå sunket til 26 prosent.

810 spurt

Norsk Gallup foretok intervjuene på telefon i april 2002. Utvalget besto av 810 tilfeldig utvalgte personer over 15 år i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.