Det er nå falt dom i voldgiftssaken som Bergen Group Rosenberg reiste mot British Petroleum (BP) i juli 2008.

— Vi er fornøyd med at saken nå er avgjort, og utfallet synes vi er helt greit, sier finansdirektør Terje Iversen i Bergen Group.

Tvistesaken mellom BP og Bergen Group Rosenberg var knyttet til krav om kompensasjon for ekstraarbeider og forsinkelser i forbindelse med Ula/Tambar-prosjektet, som ble gjennomført i perioden 2006–2007.

— Dommen vil gi oss en netto positiv resultateffekt på rundt 20 millioner kroner i fjerde kvartal i år, sier Terje Iversen.

Han sier at selskapet fremdeles samarbeider med British Petroleum, og at tvistesaken ikke vil få negative konsekvenser for dette samarbeidet i fremtiden.