Tilsynet vil gi britiske forbrukere muligheten til å enkelt sammenlikne supermarkedenes priser på nettet, skriver Sunday Telegraph. Anbefalingen kommer som et resultat av tilsynets nylig avsluttede 18-måneders studie av hvordan best sikre forbrukerens interesser innen dagligvare.

Ifølge avisen vil anbefalingen, dersom den blir godtatt av Tony Blairs regjering, legge en tung bør på supermarkedene. Ifølge en av avisens kilder i industrien vil det kreve at vel 25.000 priser fra hver butikk oppdateres på nettet daglig.

(Origo)