— Skal man gi et visst fradrag for tilstålsen, som skal være lite, så påstår jeg tre års fengsel, sa statsadvokat Benedikte Høgseth mandag.

Formelt la hun dermed foran dommeren ned påstand om fengsel i tre år. Hun ba også om at sakskostnadene ikke skal dekkes.

— Forholdet er ikke bare begått mot forretningsklienter, men også private. Det er også klart skjerpende at det er begått løpende underslag over totalt seks år, sa Høgseth under rettssakens siste dag.

Her kan du lese tiltalen mot Drevland.

Skjerpende omstendigheter

At Drevland innrømmet all skyld, skulle imidlertid ikke gi noen strafferabatt, mente statsadvokaten.

Det kan ikke overraske noen, og ikke Drevland selv, at de samme blitzlampene lyser på deg når du har begått underslag.

Blant annet fikk hun visshet i at Drevland ville tilstå bare dager før hovedforhandlingen startet. Alle vitner var kalt inn og Drevland hadde tilgang på saksforberedende dokumenter.

— En sånn tilståelse skal etter rettspraksis tillegges en viss, men liten vekt, sa Høgseth.

Drevland begrunnet erkjennelsen av skyld med at han følte han hadde vært i en offentlig gapestokk siden 2011, og at han ønsket å legge saken bak seg.— Hans tilståelse har kun hatt betydning for lengden av hovedforhandlingen, sa statsadvokaten.

- Blitzlampene lyser på deg

Høgseth poengterte også at Drevlands private forhold ikke kan virke særlig formildende på straffutmålingen.

— Mesteparten av underslagene kom før han beskriver å ha møtt veggen. Det mener jeg trekker i retning av en mer sammensatt vurdering, sa hun.

Statsadvokaten dro også frem at det er helt annet medietrykk i tilståelsessaker enn andre saker.

— Han har også profitert på medienes søkelys da han praktiserte som advokat. Jo mer i media, jo større tilgang på klienter. Det kan ikke overraske noen, og ikke Drevland selv, at de samme blitzlampene lyser på deg når du har begått underslag, sa hun.

Forsvarer Drevland

Per Magne Kristiansen, Drevlands forsvarer, er nå i gang med sin forsvarstale.

— Aktor har lagt seg på tre års fengsel. Det er vesentlig for høyt. Så hvor skal vi da stabilisere og finne frem til et riktig nivå? Det er problematisk å finne typen advokat som har begått de samme type ting som denne tiltalen innebærer, men vi har funnet noen, sa han.

Han startet imidlertid med å poengtere at Drevlands tilståelse ikke kunne ha kommet på et tidligere tidspunkt, enn da den kom fra Drevland for åpen rett sist uke. Han viste blant annet til vitneforklaringen fra Drevlands psykiater.

FORSVARER: Odd Drevlands forsvarer, Per Magne Kristiansen, da han forberedte seg til forsvarsprosedyren mandag. - Det er ikke tvil om at Drevland har hatt et uttalt ønske om å ordne opp i saken og legge den bak seg, prosederte han siden.
Guro Valland

— Rett og slett fordi han ikke har vært i en slik forfatning at han kunne ha gjennomført den type selvransakelse som hans forklaring innebærer, sa Kristiansen.

- Gift med en ordfører

Forsvareren var også dypt uenig i aktors påstand om underslagets lengde.

— Fra 4. juni 2004 til 19. juni 2007, er det ingenting i tiltalen som viser aktivitet av noen form for straffverdige forhold. Jeg er veldig uenig i at det har vært et vedvarende forbrytersk forsett i syv år. Det har det ikke vært, sa han.

Aktors vurdering av Drevlands tilståelse, definerer Kristiansen som «knallhard». Han vedgår imidlertid at strafferabatt er et problematisk, rettslig felt.

— I en idell verden hadde han innrømmet straffskyld fra dag én, men han har kommet med en tilståelse og det skal han profitere på, prosederte han.

— Jeg kjenner heller ingen advokat som er gift med en ordfører. Og det er ingen tvil om at denne advokaten er blitt rammet mye hardere enn folk flest på grunn av det, la han til, og viste til at mediedekningen bør virke formildende.

Forsvareren var imidlertid klar på at Drevland skal straffes, men at sakens særegne natur må få betydning for straffutmålingen. Dette mener han å ha underbygget med en rekke eksempler fra rettspraksis.

— Jeg legger derfor ned påstand om at Drevland straffes på mildest mulig måte, sa Kristiansen.

— Og at han kan gjøre deler av straffen betinget, la han til.

Dommen mot Drevland er ventet innen to uker.