Kreditorer har til sammen utestående fem millioner kroner hos Gravdal Hus AS. For to uker siden sendte Gravdal ut et brev hvor de ba de i overkant av 40 kreditorene om å ettergi 65 prosent av gjelden.

"Bakgrunnen for akkordforslaget er nyleg framkomne opplysninger om ein betydelig forverring i den økonomiske situasjonen i selskapet", står det i brevet, som er datert 14. september.

Avslutningsvis skriver selskapet at man betrakter akkordforslaget "som den absolutt einaste og siste utveg".

— Vi prøver på denne måten å få hjulpet leverandører og kunder til å få prosjektene i havn. Dette er gjort i beste mening, forteller daglig leder Olav Sylta i Gravdal Hus.

Tror ikke på akkord

— Det virker som om brevet skulle provosere frem en konkurs. Tilbakemeldingene vi har fått fra underleverandørene er at de oppfatter det på samme måte, sier boligkjøper Gørill Stigedal.

Hun har snakket med flere av underleverandørene, da hun bor like ved tomten hvor huset deres er under utbygging.

— Vi erfarer at underleverandørene vegrer seg mot å undertegne brevet fra Gravdal og at det ikke blir noe akseptgrunnlag for å signere siste forslag, sier Stigedal.

Den økonomiske situasjonen i Gravdal Hus AS har lenge vært kritisk. Selskapet hadde ved årsskiftet en negativ egenkapital på 2,6 millioner kroner og en kontantbeholdning på 200.000 kroner. Til sammenligning var den kortsiktige gjelden – den som forfaller innen ett år – på 11 millioner kroner.

- For kreditors regning

Gravdal Hus hadde ved inngangen til 2011 en ordrereserve på 100 millioner kroner, men ifølge regnskapene viste det seg utover i fjoråret at det ikke var tilstrekkelig inntjening på disse prosjektene.

Leverandører BT har snakket med, er svært misfornøyd med det de oppfatter som trenering og utsatte betalinger fra Gravdal. Flere mener også at Gravdal har drevet for kreditors regning, noe som er straffbart. Sistnevnte utsagn ønsker ikke Olav Sylta å kommentere.

Han forteller at de økonomiske problemene spesielt skyldes at det har vært vanskelig å få til god nok inntjening på de arkitekttegnede boligene som markedsføres under Gravdal Premium Hus. For å bøte på problemene har selskapet redusert bemanningen fra 6,5 til 4 årsverk, samt kuttet andre kostnader.