Iskald vind slår mot fergen mens den legger fra kai. I dag følger Sundfergen ruten som normalt, men passasjerene BT møter på dagens fergetur er ikke trygge på at de faktisk vil komme frem hver dag.

— Det går igjen at båten ikke kommer, og at det er tekniske problemer. Du går og venter på at det skal skje noe, sier Lars Einar Lerøy (42).

Fra 1. januar i år overtok selskapet BNR driften av fergen mellom Hjellestad, Bjelkarøy, Lerøy og Klokkarvik. Fergen som opprinnelig skulle settes inn i sambandet, har ligget på verksted mesteparten av tiden siden BNR overtok for Tide Sjø. Derfor har en reserveferge trafikkert strekningen.

— Sjelden i rute

Lerøy bor på Bjelkarøy og er selv avhengig av fergen for å komme seg til fastlandet. Han forteller at de fleste fastboende har klaget på BNR. Nå har også Sund-ordfører Ove Trellevik (H) fått nok.

— Statens vegvesen bør få tilbake ansvaret for all fergedrift, sier han og markerer med det et syn som er i utakt med de fleste partikollegene i Høyre.

— Det har vært mer problemer i sambandet enn vi kan tolerere. Det er hyppige driftsavbrudd, og fergen er sjelden eller aldri i rute. Den er nesten alltid fem til ti minutter forsinket. Kvaliteten på fergesambandet ble vesentlig forringet etter at Hordaland fylkeskommune overtok ansvaret for fergene og BNR fikk konsesjon til å trafikkere denne strekningen, sier Trellevik.

- Gått fra ansvaret

Ordføreren mener at staten gikk fra ansvaret sitt ved å skyve fergedriften over på fylkeskommunene.

— Det fører til at fylkeskommunene må prioritere midler til ombygging eller bygging av nye fergekaier innenfor eget budsjett. Det er et stort etterslep på vedlikeholdet av både vei og fergesamband. Resultatet ser ut til å bli at mindre fergesamband, som det mellom Klokkarvik og Hjellestad, blir skadelidende, mener Sund-ordføreren.

Daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sa i Stortinget høsten 2010 at det var en nasjonal målsetning at fergene på fylkesveisambandene skulle moderniseres, slik det er i ferd med å skje der staten selv har ansvaret.

— Erfaringene våre i Sund står i sterk kontrast til dette, sier Trellevik, som står på sjetteplass på Høyres stortingsliste foran høstens valg. Med det har han gode muligheter for å komme på Stortinget.

- Bedre med staten

— For at forholdene skal bli bedre, vil det beste være at ansvaret for alle de fylkeskommunale fergesambandene blir tilbakeført til staten. Da kan vi kanskje forvente å få et samband som et moderne samfunn i 2012 krever. Da vil vi også få et mer fremtidsrettet materiell, tilføyer Trellevik.

Partikollega Einar Lutro, som sitter i samferdselsutvalget i Hordaland fylkeskommune, er ikke av samme oppfatning som Trellevik.

— Rent umiddelbart kan jeg ikke se at det har noe for seg å gi staten tilbake ansvaret for fylkesfergene. Det er kjekt for fylkeskommunen å ha en hånd på rattet i fergeplanleggingen. Jeg synes dette er en grei ordning, sier han.

Samme standard

Han peker på at fylkeskommunene er underlagt samme standard som staten når fergesamband blir lagt ut på anbud.

— Det betyr at de samme kriteriene til frekvens, sikkerhet, kvalitet, pris og reserveferger blir lagt til grunn når et selskap blir valgt ut til å trafikkere et samband, sier Lutro.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) tror heller ikke det er noen god løsning å overlate fergeansvaret til Statens vegvesen igjen.

— Så lenge fylkeskommunene eksisterer, vil det være naturlig at ansvaret for fylkesfergene ligger nettopp der, sier han.

Nilsen har bedt fylkesrådmannen komme med en statusrapport om forholdene ved fergesambandet.

— For å si opp en slik kontrakt, må det foreligge vesentlig misligholdelse. Det er det så langt ingenting som tyder på her, sier han.