Byrådet henstiller til Kommunal— og regionaldepartementet å omgjøre vedtaket.

Fylkesmanneni Hordaland har i dag kommet med vedtak i sak om lovlighetskontroll angåendeføring av ekstraordinært utbytte fra BKK i Bergen kommunes driftsregnskap.Lovlighetskontrollen kom etter bystyrets vedtak 28. juni 2010 i sak ombudsjettjusteringer etter 1. tertial 2010.

Storekonsekvenser

— Vi er overrasket over vedtaket. Dette kommer til å få store konsekvenser forflere kommuner enn Bergen. Derfor kommer vi til å henstille til departementetom å omgjøre dette vedtaket til Fylkesmannen i Hordaland, sier finansbyråd LivRøssland i en pressemelding.

Fylkesmannenhar vurdert bystyrets vedtak slik at det ekstraordinære utbyttet fra BKK ikkekan karakteriseres som en løpende inntekt. Derfor kan det heller ikke føres sominntekt i driftsregnskapet.

-I denne saken har vi tidligere innhentet råd fra Kommunal- ogregionaldepartementet. Vi har ikke oppfattet departementet slik at dette skullekomme til å bli konklusjonen. For oss er denne saken av så stor og prinsipiellbetydning at vi henstiller til departementet, som fylkesmannens overordnedemyndighet, å omgjøre beslutningen, sier Liv Røssland.

Tilstrekkeligtidshorisont

Byrådet mener at inntekten kan karakteriseres som løpende, og mener at dette erivaretatt gjennom at BKK-utbyttet er ført gjennom en tilstrekkelig langtidshorisont. Bergen kommunes fireårige økonomiplan har også vært basert på atinntekten ikke videreføres i 2012, skriver Røssland.

-Blir dette vedtaket stående, vil det få åpenbare konsekvenser for2011-budsjettet, både for oss og flere andre kommuner, men det er for tidlig åkunne være detaljert om dette, sier Røssland.

Si din mening om Fylkesmannens vedtak i kommentarfeltet under!