LO-forbundet Norsk Transportarbeiderforbund og YS-forbundet Parat har gått til plassoppsigelse av henholdsvis 33 og 58 medlemmer. Meklingen med Norsk Industri som motpart startet hos riksmeklingsmann Kari Gjesteby onsdag. Fristen for å bli enige er midnatt natt til torsdag.

Plassoppsigelsen omfatter arbeidere i to bedrifter, Ekeberg Oljelager og Gardermoen Fuelservice.

Dersom det blir streik, vil distribusjonen av bensin til bensinstasjonene i østlandsområdet stoppe. Det samme vil bunkringen av skip i Oslo. Det vil heller ikke bli utkjøring av drivstoff til flyene på Oslo lufthavn Gardermoen.