En liter 95 oktan blyfri bensin kostet i gjennomsnitt 13,22 kroner i desember, ni prosent mer enn samme måned i 2009.

Enda større var økningen sammenlignet med januar 2010. Gjennom året økte snittprisen med 23 prosent. Det viser fersk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå.

Solgte mindre

Prisen på avgiftspliktig diesel økte til sammenligning med 14,5 prosent i fjor.

Norske bensinstasjoner solgte 5,4 prosent mindre bensin i fjor enn året før, til tross for at 2010 ble et rekordår for omsetning av petroleumsprodukter. Det ble solgt 9,9 milliarder liter petroleumsvarer i Norge.

Mer til fyring

Omsetningen av autodiesel og flydrivstoff økte kraftig i 2010.

Bruken av fyringsolje gikk også kraftig opp i fjor, til tross for kampanjer for å redusere bruken av miljøhensyn. Høye strømpriser i kombinasjon med lave temperaturer er årsaker til at salget av fyringsolje økte med 111 millioner liter i fjor, ifølge SSB.

Salg av petroleumsprodukter 2010 (mill. liter)
Produkt 2010 Endring (%)
 Totalt salg 9928 5
 Bilbensin 1624 -5,4
 Autodiesel 3358 10,2
 Av dette avgiftspliktig 2521 8,1
 Jetdrivstoff 975 10,1
 Marine gassoljer 1803 0
 Av dette bunkers 226 -29,2
 Fyringsparafin 82 20,9
 Lette fyringsoljer 557 21,1
 Tung fyringsolje 368 -19,3
 Av dette bunkers 214 -11,6
 Smøremiddel 68 -3,6
Annet *) 1093 14,9

*) Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Synes du bensinen koster for mye? Si din mening!