Drivstoffprisene nådde et foreløpig toppunkt i juli 2008. Gjennomsnittsprisen for 98 oktan blyfri bensin stoppet på 13,92 kroner. En liter diesel kostet nesten like mye som en liter bensin.

Deretter falt prisene raskt. Finanskrisen som brøt løs høsten 2008, hadde sitt å si. Men nå nærmer prisene seg igjen toppnoteringen fra sommeren 2008. En av årsakene er at prisen på råolje er på vei oppover. BT skriver i dag at oljeprishoppet gir Norge 191 milliarder kroner i ekstra inntekter.

Mindre svingninger

Men som bt.nos tabell 2 viser, svinger bensinprisen langt mindre enn råoljeprisen.

Indeksregulerte svingninger i råoljeprisen (brent) og 95 oktan blyfri fra pumper i Norge. Indeks=100 i januar 2008. Råoljeprisen har avveket kraftig fra utgangspunktet i januar 2008. Fra september 2008, ved starten av finanskrisen, ble utslagene spesielt store.

— Prisene på råolje og bensin vil alltid svinge i samme retning. Tilbud og etterspørsel av bensin og diesel er begge i stand til å dra oljeprisen den ene eller andre veien, sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DnB Nor til bt.no.

— Men i prosent vil bensinprisen svinge mye mindre enn råoljeprisen. Grunnen til det er at to tredjedeler av prisen er avgifter. Bare en tredjedel er selve prisen på bensinen, sier Kjus.

Lite å spare

Derfor sparer ikke drivstoffkjøperne mange ørene når oljeprisen stuper. På samme måte holder bensin- og dieselprisene seg relativt lave når oljeprisen setter nye rekorder.

— Stiger oljeprisen med ti dollar fatet, kan pumpeprisen normalt sett stige med 40 øre per liter, sier Kjus.

Diesel er vanligvis billigere enn bensin. Men i en kort periode i 2008-2009 var dieselprisen høyere enn bensinprisen.

Differanse mellom 95 oktan blyfri bensin og diesel, jan07-nov10. Pumpepriser i gjennomsnitt, Norge.Høykonjunkturen kan forklare hvorfor diesel økte i verdi sammenlignet med bensin første halvdel i 2008. Finanskrisen kan forklare hvorfor utviklingen snudde høsten 2008. — Dieselmarkedet svinger mer med næringslivet fordi diesel brukes stort sett til transport av varer. Diesel er næringslivsrettet, bensin er menneskerettet og har dermed mer stabil etterspørsel. Folk skal på jobben uansett, i hvert fall så lenge de ikke mister jobben, sier Kjus.

Da verden møtte veggen, sank farten i næringslivet. Behovet for varetransport tørket inn. Og bensin steg igjen mer enn diesel i utsalgspris.

Bensin dyrest om sommeren

Årstidene påvirker også forholdet mellom diesel og bensin.

— Historisk blir bensin ofte dyrere om sommeren fordi folk kjører mer. Det er motsatt for diesel, som blir dyrere om vinteren fordi den også brukes til oppvarming, sier fagsjef Øystein Aadnevik i Norsk Petroleumsinstitutt til bt.no.

NP representerer selskap som selger 97 prosent av alle olje- og gassprodukter i Norge, totalt ni milliarder liter i året. Aadnevik ønsker ikke å spekulere i hvilken vei prisene tar nå.

— Vi svarer aldri på spørsmål om fremtidige priser av hensyn til konkurranseloven. Å spå om prisene fremover kunne tolkes som om vi prøvde å påvirke dem. Det kan vi ikke gjøre, sier han.

Synes du drivstoffet er for dyrt? Si din mening!