WAP Forum, som står bak standarden, hevder millioner av mennesker er lykkelige med sin WAP-telefon, og at et økende antall nettsider er tilgjengelige i formatet.

Utviklerne av teknologien får støtte av det danske forskningsfirmaet Strand Consult, som hevder at teknologien er unik, og vel rustet for fremtiden.

— WAP vil ikke utvikle seg til et mini-internet, men til et eget medium som tilbyr mobillitet og fleksibillitet, hevder Strand Consults rapport.

WAP Forum reagerer på en rapport fra konsulentfirmaet Nielsen Norman Consulting som konkluderer med at "WAP er ulidelig dårlig". WAP Forum mener man ikke kan dra konklusjoner på bakgrunn av undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten, ettersom den er basert på data fra kun 20 brukere.

Ifølge BBC News investerer Strand Consult i et par WAP-selskaper, og støtten til teknologien bør sees i lys av dette. Mange kommentatorer ser på billige WAP-telefoner som et tegn på at teknologien ikke får fotfeste hos forbrukerne.(Origo)