— Jeg unner ingen å havne i den situasjonen jeg har vært i. At psykisk smerte kunne være så til de grader knalltøft, vet trolig bare dem som har vært gjennom det, sier eks-værdamen fra TV 2.

Jeg trodde jeg skulle bli spikka gal. Negative tanker dominerte og jeg fikk en total kollaps

I dag er Benedikte Rasmussen frisk og har valgt å være åpen om sykdommen. Hun har nettopp gitt ut boken «Fra en utbrent til en annen» – en personlig fortelling om tiden før og etter hun fikk konstatert diagnosen utbrent og deprimert.

Møtt med mer jobbing

— I flere år hadde jeg latt være å sette grenser. Jeg tok ikke kroppens signaler på alvor. Stressymptomer, smerter i skuldre og hode, dårligere humør, søvnløshet og manglende appetitt ble fra min egen side møtt med enda mer jobbing – med følgende begrunnelse: «Nå må jeg ta meg sammen, dette må ikke gå ut over jobben».

Til slutt ble det mentale stresset for belastende for 39-åringen, som i mange år hadde flere jobber samtidig.

— Jeg trodde jeg skulle bli spikka gal. Negative tanker dominerte og jeg fikk en total kollaps.

Benedikte var hjemme hos moren da det smalt i mai 2007.

DEN GANG DA: Benedicte Rasmussen sammen med sine værdamekolleger i 2006.
BT

— Alt gikk i svart

— Jeg husker jeg falt sammen på stuegulvet – ute av stand til å røre meg. Alt gikk i svart og jeg måtte bare konsentrere meg om å puste. Kroppen var fastlåst og sinnet brukket. Jeg lå i fosterstilling i tre timer og tenkte at nå gjelder det å overleve.

Jeg syntes rett og slett det var skam og synd – og forferdelig pinlig – hele situasjonen

Før kollapsen hadde den tidligere værmelderen oppsøkt flere leger uten å få konstatert en diagnose.

— Høsten året før kom jeg omsider til en lege som i løpet av fem minutter klarte å slå fast sammenhengen mellom plagene mine og hvordan jeg følte meg. Jeg ble 100 prosent sykmeldt. Jeg var utbrent og deprimert.

Synd, skam og pinlig

Selv med en klar diagnose og sykmelding stoppet ikke problemene.

— Jeg syntes rett og slett det var skam og synd – og forferdelig pinlig – hele situasjonen. Overfor mine venner forklarte jeg sykmeldingen med at jeg hadde ulike typer allergier, noe jeg paradoksalt nok aldri har hatt. Jeg fortsatte med alle mine sosiale forpliktelser. Ingen skulle få vite at jeg var dypt deprimert og utbrent. Derfor kom nok kollapsen, forteller Benedikte.

I knappe ti år jobbet hun på salgs- og markedssiden i daværende Storm Weather Center – på fulltid – samtidig som hun var værpresentatør i TV 2. Senere ble hun daglig leder i Salgs- og Reklameforeningen i Bergen, men også da med værpresentasjonen som ekstrajobb, før hun til slutt begynte i reklamebyrået Oktan.

Kjempet seg opp igjen

- Hvordan klarte du å komme over depresjonen?

— Det var ikke lett. Med angst og depresjon følger så mye mer, blant annet ensomhet, som kan være virkelig ille. Men jeg bestemte meg for, som den fighteren jeg selv mener jeg er, at livet ikke måtte få fortsette på denne måten. Derfor begynte jeg å kjempe.

- Hvordan?

— Det tar lang tid å få kropp og psyke på rett kjøl igjen, men helt avgjørende er å ha troen på at det virkelig lar seg gjøre. Jeg valgte den gang ikke å få medisinsk behandling, heller ikke psykiatrisk hjelp. I stedet satte jeg fokus på ernæring, som ga meg en viss form for styrke.

39-åringen fikk samtidig alternativ behandling ved Mesnali Helsesenter ved Lillehammer.

— Den behandlingen responderte veldig bra på kroppen min.

Fikk en ny depresjon

Benedikte følte seg stadig bedre. Humøret var på vei tilbake, latteren satt løsere, og som det energiske mennesket hun er, begynte hun å se seg om etter ny jobb. Det fikk hun, men kom aldri skikkelig i gang før hun fikk et alvorlig tilbakefall. En ny depresjon.

— Det bar rett på Livskrisehjelpen ved Bergen Legevakt. Den hjelpen jeg fikk der, overbeviste meg om at jeg måtte ha psykiatrisk behandling. Jeg fikk erfare hvor effektiv og dyktig denne yrkesgruppen er. Seks–åtte ukers behandling var et emosjonelt sjokk for meg, men det fungerte.

Like fullt ble det mentalt tøft å jobbe seg tilbake i samfunnet. For en periode flyttet Benedikte til Øygarden og følte seg fanget i isolasjon.

— Jeg syntes det var skummelt å skulle fungere som andre mennesker igjen.

Skaffet seg innsikt

Det skulle vise seg å gå bra, mye takket være en deltidsjobb på Kafé Magdalena hos Kirkens Bymisjon i Bergen.

— Det var en arbeidstreningsstilling gjennom Nav. Jeg jobbet på kjøkkenet der i ett år, sammen med fantastiske mennesker.

I dag er Benedikte Rasmussen helt frisk. En sprudlende og selvsikker dame som knapt noen ville trodd var utbrent og hadde store depresjoner for kun få år siden.

- Du er ikke redd for å få tilbakeslag?

— Nei, garantert ikke. Bokprosjektet har gitt meg masse innsikt i det å være utbrent og deprimert, og i dag kjenner jeg knepene for hvordan de minste antydninger av ekstrabelastninger – både fysisk og psykisk – skal takles. Heldigvis.