— Den økte ledigheten de siste ti månedene er en påminnelse om det som skjer lenger sør i Europa, sier Bjerke til BT.

— Vi er fortsatt inne i en periode med vekst her til lands, og vi har en mye bedre forutsetningen enn andre land til å tåle motgang. Derfor er jeg optimist. Men økt ledighet og økt sparing minner oss om at vi påvirkes av de vanskelige konjunkturene i Europa, sier DNB-sjefen.

Han besøker Bergen og bankens nyoppussede lokaler på Torgallmenningen i dag.

De små trenger bankene

Rune Bjerkes bekymring er først og fremst rettet mot de små og mellomstore fastlandsbedriftene, som ikke er knyttet til olje.

— 99,5 prosent av bedriftene her til lands har mindre enn hundre ansatte. Det er viktig å passe på at disse har vilje og evne til å investere, sier Bjerke.

Nye kapitalkrav til bankene gjør at veksten i utlån vil bli lavere både i DNB og andre norske banker.

— Og i motsetning til de store bedriftene har ikke de små og mellomstore noe obligasjonsmarked de kan hente penger i.

Bjerke peker derfor på to forhold som myndighetene må passe på for å ta vare på småbedriftene.

Skatt og kapitalkrav

— Hvis kapitalkravene til de norske finansinstitusjonene blir for strenge, vil det gå ut over deres utlånsevne. Det vil igjen ha innvirkning på bedriftens lyst og evne til å investere i fremtiden. I tillegg må myndighetene passe på at bedriftsbeskatningen ikke blir helt i utakt med det som skjer i andre europeiske land.

DNB sjefen minner her om svenskenes reduksjon i skatt på kapital har vært betydelig større enn det regjeringen varslet i revidert nasjonalbudsjett.

Tidligere har ledelsen i Sparebanken Vest også uttrykt bekymring for nettopp de små og mellomstore fastlandsbedriftene.

En undersøkelse sparebanken nylig gjorde, viste at nettopp disse bedriftene hadde fått merke på kroppen at det så langt i år var blitt vanskeligere å skaffe finansiering.