Sparebanken Vest har gjennomgått de 120 klagene fra kunder som har kjøpt såkalte strukturerte spareprodukter.

— Vi har ikke funnet tilsvarende feil og grad av ubalansert informasjon i våre prospekter som ligger til grunn for den såkalte Røeggen-dommen, sier informasjonssjef Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest.

— Men etter en helhetsvurdering av rådgivningen har vi besluttet tilby kompensasjon i 31 tilfeller. Samtidig beklager vi at kundene i disse tilfellene har fått en rådgivning som ikke har vært god nok, sier Breivik.

- Hva innebærer det at dere ikke har vært gode nok?

— Konkret har vi vurdert totalsituasjonen til hver kunde. Generelt er det i enkelttilfeller rådene om å lånefinansiere sparingen som kommer i konflikt med det vi mener er god praksis. I klartekst gjelder det eksempelvis råd om å lånefinansiere spareprodukter til kunder med høy gjeld og anstrengt økonomi, sier Lars Ove Breivik.

Ingen generell kompensasjon

Bankens gjennomgang av sakene de har i Finansklagenemnda gir etter deres vurdering ikke grunnlag for å betale en mer generell kompensasjon slik DNB har gjort. Dermed er det 89 av bankens kunder som må sette sin lit til Finansklagenemndas behandling.

— I Finansklagenemnda vil vi vurdere svaret fra banken og sende det ut til klagerne. De får anledning til å kommentere bankens svar, og gi ytterligere informasjon om det finnes. Deretter tar vi stilling til om Finansklagenemnda kan gi en vurdering eller om vi først har behov for å innhente noe mer, sier leder Harald Sverdrup i Finansklagenemnda.

Han forklarer at de kundene som har fått tilbud om erstatning og akseptert den, ikke vil få saken vurdert videre av Finansklagenemnda.

— Der det er aksept for erstatning vil vi anse saken som ferdig, sier Harald Sverdrup.

Betaler nær 2,7 millioner

Samlet kompensasjon fra Sparebanken Vest i de 31 sakene er 2,66 millioner kroner. Enkeltbeløpene strekker seg fra 7500 kroner til nesten 175.000.

— De investerte beløpene hos våre kunder er relativt begrensede. I snitt mellom 250-300.000 kroner i hver sak. I alle sakene der vi har besluttet å erstatte tap for kundene, er det lånefinansiering inne i bildet. Vårt utgangspunkt har da vært å kompensere de rentene og gebyrene kundene har betalt i tillegg til forsinkelsesrenter. Dermed blir kundene stilt som om lånefinansieringen ikke hadde skjedd, sier leder for investeringsrådgivning i Sparebanken Vest, Tormod Vågenes.

Han har snakket med noen av kundene som nå tilbys erstatning.

— Vi har fått noen tilbakemeldinger der kundene har akseptert tilbudet om kompensasjon. De vi har snakket med er blitt glade etter at klagen har ført frem, sier Vågenes.

Ledelsen i Sparebanken Vest ser at sakene med klagene rundt de strukturerte spareproduktene i kjølvannet av Røeggen-saken gir banken et omdømmeproblem.

Selger - ikke rådgiver

— Det er klart at disse sakene er en belastning for Sparebanken Vest. Ikke minst når det strekker seg over tid, slik som dette har gjort. Det gjelder for hele banknæringen, sier Lars Ove Breivik.

- Mange av klagerne har følt at de som kalles rådgivere i banken er mer selgere som gjerne har prakket på dem noe de slett ikke kom i banken for å kjøpe?

— Det er mulig å forstå at publikum setter likhetstegn mellom bankrådgiver og selger etter slike saker som dette. Og i noen tilfeller så har vi ikke opptrådt som vi burde, sier Lars Ove Breivik.

Han forteller at alle rådgiverne nå har gjennomgått kurs slik at de etter reglene kan bruke rådgivertittelen.

— Det er også slik at vi også må kunne drive forretning ved å informere kundene om produkter som faktisk vil passe for dem. Det ville være feil om vi lar være å gjøre det. For eksempel dersom noen skal ha lån til større bolig og ikke har utvidet innboforsikringen, er det relevant å sjekke om de egentlig trenger en høyere forsikringssum, sier Lars Ove Breivik.

Gir seg ikke

Kari Iren Hauge er en av kundene som er blitt tilbudt erstatning fra Sparebanken Vest. Hun ble rådet til å lånefinansiere to såkalte garanterte spareprodukter i perioden 2006 til 2008.

Hauge greide etter hvert ikke å betale rentene på lånet, og måtte gå ut av sparekontrakten.

Til sammen er hennes tap over 200.000 kroner på de to produktene når rentene og betalingen for å gå ut av kontrakten før tiden regnes med.

— Vi har fått et tilbud som er et delvis oppgjør for hennes tap. Det er vi glade for, men vi vil besvare dette med et mottilbud til banken. Målet må være å få et fullstendig oppgjør for det Kari Iren Hauge har tapt på denne investeringen, sier advokat Per Magne Kristiansen i Advokatfirmaet Elden, som representerer Hauge.