Det er det en klar forbedring i forhold til samme periode i fjor, da resultatet ble minus 153 millioner.

Omsetningen de tre første månedene i år endte på 818 millioner kroner, mot vel milliarden i fjor. Driftsresultatet ble minus 13 millioner.

Det er spesielt energidivisjonen som preges av lavt aktivitetsnivå i markedet, med lav omsetning og lav inntjening på eksisterende ordrer.