— Forventningsindeksen er på det laveste nivået siden vi begynte å måle. Det tror vi skyldes tegn til lavere vekst i norsk økonomi, sier makroøkonom Kristina Håvås Hanson i Sparebanken Vest.

I dag presenteres den syvende utgaven av Vestlandsindeks, som skal fungere som en temperaturmåler for næringslivet på Vestlandet. Når det gjelder troen på fremtiden, er bedriftene mindre positive enn de har vært siden Sparebanken Vest begynte målingen i februar i fjor.

— Det kan hende vi nå ser et taktskifte, sier Håvås Hanson.

Færre optimister

Hallgeir Isdahl, som er direktør for SPV Markets, understreker at bedriftene fremdeles ser forholdsvis lyst på fremtiden, men at optimismen er svakere.

Nedgangen i antall optimister er størst innen næringene industri, kraft og oljeutvinning, informasjon og kommunikasjon og overnatting og servering.

Makroøkonom Kristina Håvås Hanson peker på at den kraftige oppturen Norge har vært gjennom, i stor grad har vært drevet av oljerelatert næring, samt bygg og anlegg.

Nå er det økende usikkerhet både rundt olje- og boligprisene.

— Spørsmålet er hvem som skal overta dersom det nå går dårligere i disse tidligere vekstnæringene, sier Håvås Hanson.

Kronehjelp til eksporten

Den siste tiden har kronekursen svekket seg litt, noe som er gode nyheter for bedrifter som vil selge varene sine internasjonalt.

Indeksen viser også at eksportbedriftene venter seg en bedre utvikling i tiden fremover.

— Mange bedrifter har kontrakter som binder prisene. I tillegg tar det tid før etterspørselen fra utlandet tilpasser seg nye priser, sier Hallgeir Isdahl.