— Vi er svært fornøyd, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest til resultatene han la frem i dag.

I andre kvartal bedret Sparebanken Vest resultatet før skatt med 51 millioner kroner til 183 millioner kroner. Rentenettoen, altså differansen mellom inn- og utlånsrente, sto for mye veksten. Nominell rentenetto endte på 386 millioner kroner, en forbedring på 1, 42 prosent fra første kvartal.

Sparebanken Vest 2. kvartal 2011 2. kvartal 2010     
Netto driftsinntekter  538 591
Driftsresultat 211 167
Res. før skatt      183  132

* Beløp i mill. kr

Usikkert marked

Klakegg tror imidlertid ikke denne effekten vil vedvare. Nå forventer han at markedet skal hardne til som følge av intens konkurranse bankene imellom og økte innlånskostnader.

— Alle banker med respekt for seg selv ønsker å være på Vestlandet, og konkurransen merker vi derfor godt. I tillegg har uroen den siste tiden gitt utslag i det internasjonale kapitalmarkedet hvor vi låner penger fra.

Om lag 30 prosent av Sparebanken Vest sine innlån er hentet fra de internasjonale kapitalmarkedene.

— Hvis rentenettoen blir presset og banken ikke lenger klare å kompensere i form av andre inntekter eller reduserte kostnader, må de veltes over på kundene. Det kan bety økte renter, forteller Klakegg.

— Jeg skulle ønske vi kunne spå med stor sikkerhet, men foreløpig er det umulig å si noe om utviklingen. Ringvirkningene i amerikansk økonomi og statsgjeldskrisen i Europa vil være utslagsgivende. Vi tror også det er sannsynlig at det kommer en renteheving fra Norges Bank, fortsetter han.

Tok markedsandeler i forsikring

Bankenes datterselskaper sto også for en del av resultatveksten i andre kvartal. I 2008 skiftet Sparebanken vest forsikringsleverandør til Frende Forsikring. 95 prosent av premievolumet har nå banken gjenvunnet i løpet av de siste tre årene.

— Vi har økt markedsandelene og i tillegg går skadeprosenten nedover. Dermed har lønnsomheten bedret seg, forklarer han.

Frende forsikring har hittil i år en markedsandel på landsbasis anslått til 1,7 prosent, mens i flere kommuner på Vestlandet har forsikringsselskapet passert markedsandelen på 25 prosent.

I tillegg har sparebanken hatt økte inntekter innenfor eiendomsmegling og salg av spareprodukter. For Frende Forsikring, Norne Securties og Brage Finans er resultatveksten fem millioner dette kvartalet.

PENGEGLISET: Stein Klakegg, administrerende direktør i Sparebanken Vest
JO STRAUBE