Årsresultatet på konsernbasis bedret seg fra minus knappe 36 millioner dollar i 2007 til pluss 8,8 millioner etter tilbakeføring av ti millioner dollar i skattekostnad i fjor.

Finansdirektør Georg Solvåg i AS J. Ludwig Mowinckels Rederi er bekymret over sterke konkurransen etter godt kvalifiserte sjøfolk som er med på å presse driftskostnadene oppover, noe rederiene liker dårlig.

AS J. Ludwig Mowinckels Rederi ble etablert i 1898 av Johan Ludwig Mowinckel som begynte i lære hos skipsreder og statsminister Christian Michelsen. Mowinckel ble selv skipsreder og senere Venstre-statsminister.

Ti heleide skip

I dag består rederiets flåte av ti heleide eller deleide skip etter salg av MT «Borga» og MT «Molda», samt to gjenværende deleide småtankere i ordre som til nå ikke er levert.

Det er seks småtankskip for raffinerte produkter og kjemikalier i 5600 dødvekttonns-klassen, ett 27.900 dødvekttonns tankskip for produkter/kjemikalier, et bøyelastingstankskip på 148.500 dødvekttonn, samt to tørrbulkskip på vel 75.000 dødvekttonn hver.

De fleste skipene er sikret langsiktige befraktningsavtaler til hva Solvåg betegner som seriøse og solide befraktere. De to bulkskipene er på leieavtaler med det danske bulk— og tankskipsrederiet Torm, mens tankskipene vesentlig er sluttet til blant andre StatoilHydro, Navion Offshore Loading og ExxonMobil.

Elendige fraktmarkeder

Markedet for mindre produkt- og kjemikalietankskip holdt seg stabilt frem til tredje kvartal i fjor. Deretter ble det presset med økende tilgang på skip og betydelig fall i lastevolum. Solvåg forventer også et svakt fraktmarked for denne type skipe videre i år.

Markedet for råoljetankskip er også fallende og verdiene er under kraftig press. Rederiet vil ifølge Solvåg på denne bakgrunn redusere sin eksponering i dette markedet i en periode.

Ratene for bulkskip viste gjennom 2008 det mest dramatiske fall noen gang på årevis. Fra oktober 2007 til januar 2008 ble markedsratene bortimot halvert. Fra juni til desember falt markedet ytterligere med 95 prosent til sitt laveste nivå på 20 år.

– Vi er veldig glad for at våre to deleide bulkskip er sikret langsiktig beskjeftigelse, men verdien på skipene er jo redusert i takt med markedsutviklingen, sier Solvåg.

Rederiet sysselsatte ved årsskifte et landpersonale på 25 ved hovedkontoret i Bergen og 75 norske sjøfolk (inkl. kadetter), samt 283 filippinske sjøfolk.