Bergens Tidende skrev lørdag at morselskapet i båtkonsernet Johs Lunde Marine Group var på vei mot skifteretten.

I dag ble det åpnet konkurs i morselskapet, noe som også vil berører alle de 17 datterselskapene. Foreløpig er det ukjent hva som vil skje og om driften fortsetter.

I Bergen berører dette Princess-importøren Norsk Båtsenter, Norsk Båtsenter Service og Bergen Båt.

Morselskapet har en gjeld på 350 millioner kroner. Største kreditor er Nordea som har over 200 millioner kroner utestående.

Styret begjærte oppbud Ifølge styret er verdiene i selskapet ikke store nok til å dekke gjelden.

Styret i Johs Lunde Marine Group har bedt Stavanger tingrett ta selskapet under behandling som konkursbo.

— Selskapets verdier er ikke tilstrekkelig til å dekke selskapets gjeld verken på kort eller lang sikt, lyder begrunnelsen.

Stavanger tingrett avsa i dag en kjennelse hvor retten legger til grunn at selskapet er ute av stand til å dekke sine forpliktelser.

Stavanger-advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer. Han har sittet i møte med selskapets ledelse i hele formiddag, og har derfor ikke vært tilgjengelig for kommentar.