Se bildene fra aksjonen over

Årsaken er kutt i de kommunale tilskuddene.

Torsdag vedtar kommunestyret i Fjell budsjett for 2012. Foreldre, barn og ansatte møtte derfor opp i rådhuset for å aksjonere mot barnehagekuttene.

Ifølge ordfører Eli Årdal Berland (H) skyldes kuttene stram kommuneøkonomi.— Barnehagesektoren er ikke en salderingspost, men må ta innsparinger på lik linje med alle andre sektorer, sier Berland.

Går mot store underskudd

Det beroliger ikke barnehagene.

— Det går mot store underskudd i år og neste år. Kommunen har kuttet ned til beinet på blant annet på vikarbruk, samtidig som de har tatt inn flere barn i barnehagene, sier Hilde Christensen, områdeleder i Småstrilane barnehager.

Bare på vikarbruk har kommunen kuttet for 4 millioner mellom 2010 og 2011. Christensen mener kuttene fører til rovdrift på de ansatte.

— Kommunen vil tvinge oss til å drive barnehager vi ikke ønsker å drive. Det vil si med rovdrift på de ansatte, og for få voksne per barn. På den måten blir barnehagene rene oppbevaringsplasser, sier hun.

Kommunen vil tvinge oss til å drive barnehager vi ikke ønsker å drive. Det vil si med rovdrift på de ansatte, og for få voksne per barn. Hilde Christensen

Mange foreldre hadde tatt fri fra jobb for å protestere mot kuttene.

- Nedprioriterer barn

— Kommunen skriver selv på sine hjemmesider at de skal satse på kvalitet i barnehagene. Samtidig kutter de i 2011 og 2012, sier Gunnar Galteland, en av initiativtakerne til protestaksjonen.

Han har selv barn i privat barnehage, og frykter hva som vil skje dersom barnehagene går konkurs.

— Dette er ikke en kamp mellom private og kommunale barnehager, men dreier seg om barnehagepolitikken generelt. Det blir en nedprioritering av barn i 2012 med det budsjettet som legges frem, sier Galteland.

Hva mener du om kuttene? Hva er løsningen? Diskuter under: