— Vi satte renten opp i mai, holder den uendret ved dette møtet og ser fortsatt for oss at renten øker gradvis gjennom andre halvår, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

I sin pengepolitiske rapport varsler sentralbanken at styringsrenten vil stige fra dagens nivå til 3 prosent ved årsskiftet og videre til 5 prosent i 2014.

Begrunnelsen er at banken forventer sterkere lønnsvekst og dermed økt press på prisnivået mens bankens mål er å styre mot en inflasjon på 2,5 prosent.

Reddet av kronefrykt

I rapporten slår hovedstyret fast at de innenlandske forhold tilsier en høyere styringsrente allerede i dag. På grunn av utviklingen i andre land er ikke det formålstjenlig, men situasjonen tilsier at renteøkningene vil komme raskere enn hva banken tidligere regnet med.

Det banken frykter, er at forskjellen i norsk og europeisk rentenivå skal føre til en så sterk krone at norsk eksport blir rammet. Det var dette som skjedde i 2002 og 2003.

Samtidig forutsetter imidlertid hovedstyret en finanspolitikk som ikke alle partier har forpliktet seg til. I 2011 regner banken med at vi over statsbudsjettet skal bruke 3,7 prosent av forventet avkastning i Statens Pensjonsfond Utland. I 2014 forventer sentralbanken at andelen synker til 3,5 prosent.

Men fortsatt opererer regjering og storting med en handlingsregel der 4 prosent ikke er endret.

Frykter ringvirkninger

Norges Bank må nå nok en gang manøvrere i et urolig internasjonalt farvann. Qvigstad sa onsdag at det er avgjørende at krisen i Hellas blir håndtert slik at problemene ikke sprer seg.

— Statsgjeldskrisen i Hellas og andre europeiske land har ført til ny uro i finansmarkedene. Derfor har aksjekursene falt og de langsiktige rentene er igjen svært lave. Men veksten i verdensøkonomien ser likevel ut til å holde seg oppe. Vi legger til grunn at gjeldskrisen i Hellas blir håndtert på en måte som ikke fører til vesentlige ringvirkninger for andre land, sier Qvigstad.

Vil heves

Beslutningen om å holde styringsrenta uendret, var i tråd med analytikernes forventninger.

Under onsdagens rentemøte vedtok sentralbankens hovedstyre at styringsrenten er på vei opp etter sommerferien.

— Styringsrenta bør ligge i intervallet 2,25-3,25 prosent i perioden fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 19. oktober, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser, uttaler hovedstyret.

Satser du på at renten holder seg lav, eller klarer du en oppgang. Gi oss ditt råd for privatøkonomien.